Professor Stefan Duchateau: "In combinatie met een gevreesde uitval van de vraag vanuit China, dreigde een terugslag in de Amerikaanse groeicijfers een wereldwijde afkoeling van de economie aan te kondigen. Een dergelijk scenario lijkt echter voorbarig. Het IMF geeft in zijn meest recente prognoses reeds aan dat er geen reden om een substantiële afwijking te veronderstellen van het vooropgestelde groeipad van de wereldeconomie, weliswaar tegen een wat lager, maar nog steeds benijdenswaardig tempo in de Emerging landen. "

De positieve interpretatie van deze macro-economische ontwikkelingen, krijgt steeds meer de overhand. Een beperkte afkoeling van de economische groei in China en India is immers meer aangewezen dan een verdere groeisprint. Duchateau: "Dit laatste zou immers enkel de inflatie aanwakkeren tot een niveau dat als oncontroleerbaar moet worden beschouwd. De huidige ontwikkeling laat echter toe om een welgekomen pauze in te lassen in de ongebreidelde stijging van grondstoffenprijzen, zonder dat dit echter de lange termijn trend van verdere stijgingen zal doorbreken."

Professor Stefan Duchateau: "In combinatie met een gevreesde uitval van de vraag vanuit China, dreigde een terugslag in de Amerikaanse groeicijfers een wereldwijde afkoeling van de economie aan te kondigen. Een dergelijk scenario lijkt echter voorbarig. Het IMF geeft in zijn meest recente prognoses reeds aan dat er geen reden om een substantiële afwijking te veronderstellen van het vooropgestelde groeipad van de wereldeconomie, weliswaar tegen een wat lager, maar nog steeds benijdenswaardig tempo in de Emerging landen. " De positieve interpretatie van deze macro-economische ontwikkelingen, krijgt steeds meer de overhand. Een beperkte afkoeling van de economische groei in China en India is immers meer aangewezen dan een verdere groeisprint. Duchateau: "Dit laatste zou immers enkel de inflatie aanwakkeren tot een niveau dat als oncontroleerbaar moet worden beschouwd. De huidige ontwikkeling laat echter toe om een welgekomen pauze in te lassen in de ongebreidelde stijging van grondstoffenprijzen, zonder dat dit echter de lange termijn trend van verdere stijgingen zal doorbreken."