Op zich ergerlijk, maar vooral belangrijk is het feit dat het probleem zo blijft voortwoekeren en in dit concrete geval de concurrentiepositie en dus ook de werkgelegenheid langzaam maar zeker onderuit haalt.

Stefan Duchateau: "Bij deze discussie is het automatische karakter van de loonindexatie (momenteel) slechts een bijzaak. Wellicht heeft het mechanisme de (relatieve) sociale vrede in de afgelopen jaren zelfs enigszins bevorderd. Het kan echter een hoofdzaak worden bij plotse en zeer substantiële opstoten van inflatie waardoor België dieper geraakt wordt dan de buurlanden, waardoor onze concurrentiële positie dan ook sneller verslechterd. In combinatie met de relatief hoge staatsschuld -waarbij de stijgende rentetarieven een bijzonder nefaste ontwikkeling hebben op de begroting- zal dit een bijzonder negatieve uitwerking hebben. Maar op een dergelijke ontwikkeling moet men niet zitten wachten: In dit geval kunnen één of meerdere indexsprongen worden overwogen, wellicht zelfs met enig begrip van de vakbonden."

Veel belangrijk is echter de samenstelling van de index en meer bepaald het specifieke gedrag van sommige van haar componenten.

In onze buurlanden (toch onze voornaamste concurrenten) wordt het loonbeleid in belangrijke mate afgestemd op kerninflatie , uitgezuiverd dus van de schommelingen van (ondermeer) de olieprijzen.

In België in principe ook. Via de gezondheidindex wordt immers de evolutie van benzine- en dieselprijzen geneutraliseerd.

Stefan Duchateau: "Het is dan ook een bevreemdende vaststelling dat het (oplopende ) verschil in de Belgische prijzen en deze in Euroland hoofdzakelijk kan toegeschreven worden aan de evolutie van de olieprijzen, uitgedrukt in euro."

Op zich ergerlijk, maar vooral belangrijk is het feit dat het probleem zo blijft voortwoekeren en in dit concrete geval de concurrentiepositie en dus ook de werkgelegenheid langzaam maar zeker onderuit haalt. Stefan Duchateau: "Bij deze discussie is het automatische karakter van de loonindexatie (momenteel) slechts een bijzaak. Wellicht heeft het mechanisme de (relatieve) sociale vrede in de afgelopen jaren zelfs enigszins bevorderd. Het kan echter een hoofdzaak worden bij plotse en zeer substantiële opstoten van inflatie waardoor België dieper geraakt wordt dan de buurlanden, waardoor onze concurrentiële positie dan ook sneller verslechterd. In combinatie met de relatief hoge staatsschuld -waarbij de stijgende rentetarieven een bijzonder nefaste ontwikkeling hebben op de begroting- zal dit een bijzonder negatieve uitwerking hebben. Maar op een dergelijke ontwikkeling moet men niet zitten wachten: In dit geval kunnen één of meerdere indexsprongen worden overwogen, wellicht zelfs met enig begrip van de vakbonden." Veel belangrijk is echter de samenstelling van de index en meer bepaald het specifieke gedrag van sommige van haar componenten. In onze buurlanden (toch onze voornaamste concurrenten) wordt het loonbeleid in belangrijke mate afgestemd op kerninflatie , uitgezuiverd dus van de schommelingen van (ondermeer) de olieprijzen. In België in principe ook. Via de gezondheidindex wordt immers de evolutie van benzine- en dieselprijzen geneutraliseerd. Stefan Duchateau: "Het is dan ook een bevreemdende vaststelling dat het (oplopende ) verschil in de Belgische prijzen en deze in Euroland hoofdzakelijk kan toegeschreven worden aan de evolutie van de olieprijzen, uitgedrukt in euro."