Professor Stefan Duchateau: "De vrees voor eventuele negatieve resultaten op basis van de nieuwe stress testen voor banken die in de komende maanden worden georganiseerd, is de laatste weken echter in belangrijke mate geweken, nadat bleek dat deze testen veel minder streng zouden zijn dan oorspronkelijk gesteld."

Wanneer men zich enkel op de IMF cijfers zou baseren, dan lijkt ook de Griekse spread te kunnen afnemen, zelfs in orde van 1,5% (maar dit is weliswaar te relateren aan een huidig renteverschil van bijna 13% en vandaar eerder symbolisch). Duchateau: "Dit reflecteert de overtuiging van de financiële markten dat één of andere fundamentele schuldherschikking nodig zal zijn, terwijl er een certitude lijkt te zijn ingecalculeerd dat er nog verdere negatieve ratingontwikkelingen zullen volgen."

Professor Stefan Duchateau: "De vrees voor eventuele negatieve resultaten op basis van de nieuwe stress testen voor banken die in de komende maanden worden georganiseerd, is de laatste weken echter in belangrijke mate geweken, nadat bleek dat deze testen veel minder streng zouden zijn dan oorspronkelijk gesteld." Wanneer men zich enkel op de IMF cijfers zou baseren, dan lijkt ook de Griekse spread te kunnen afnemen, zelfs in orde van 1,5% (maar dit is weliswaar te relateren aan een huidig renteverschil van bijna 13% en vandaar eerder symbolisch). Duchateau: "Dit reflecteert de overtuiging van de financiële markten dat één of andere fundamentele schuldherschikking nodig zal zijn, terwijl er een certitude lijkt te zijn ingecalculeerd dat er nog verdere negatieve ratingontwikkelingen zullen volgen."