Stefan Duchateau: "Er kan immers pas sprake zijn van een fundamenteel herstel voor zover de steunmaatregelen van de overheid zich eerst omzetten in ondernemersvertrouwen, nadien in investeringen en vervolgens in toenemende consumptie (die uiteindelijk verantwoordelijk is voor 2/3 van het totale BNP in de Verenigde Staten). Conditio sine qua non hiervoor is een herstel in de werkgelegenheid die uiteindelijk resulteert in een toenemend besteedbaar vermogen."

Stefan Duchateau: "De rentetarieven kennen intussen een wat meer verwonderlijk verloop. Bij een herneming van de economische activiteit (zelfs in de huidige nog prille en onzekere fase ) kan men redelijkerwijze aannemen dat de rentevoeten eerder wat zouden aantrekken. We merken echter eerder een omgekeerde trend. Dit houdt voornamelijk verband met de verdere massale liquiditeitsinjecties van de Centrale Banken in de obligatiemarkten en de verder teruglopende inflatie-verwachtingen - ook al blijft dit gegeven op langere termijn de nodige bezorgdheid opwekken."

De ongeziene geldcreatie over de afgelopen maanden zal alleszins in de toekomst een opwaartse druk opoefenen op de prijzen, zeker wanneer het economische herstel aan momentum zal gaan winnen. Stefan Duchateau: "De investeerders gaan er echter vanuit dat de inflatie in de toekomst onder controle kan worden gehouden omwille het eerder gematigd en geleidelijk economisch herstel ( zoals dat nu wordt verwacht ), gekoppeld aan verdere productiviteitsverbeteringen en de wetenschap dat de centrale banken effectief kunnen ingrijpen door het optrekken van de korte termijn rentetarieven en terugvoeren van de extreem gunstige financieringsvoorwaarden voor banken."

Stefan Duchateau: "Er kan immers pas sprake zijn van een fundamenteel herstel voor zover de steunmaatregelen van de overheid zich eerst omzetten in ondernemersvertrouwen, nadien in investeringen en vervolgens in toenemende consumptie (die uiteindelijk verantwoordelijk is voor 2/3 van het totale BNP in de Verenigde Staten). Conditio sine qua non hiervoor is een herstel in de werkgelegenheid die uiteindelijk resulteert in een toenemend besteedbaar vermogen."Stefan Duchateau: "De rentetarieven kennen intussen een wat meer verwonderlijk verloop. Bij een herneming van de economische activiteit (zelfs in de huidige nog prille en onzekere fase ) kan men redelijkerwijze aannemen dat de rentevoeten eerder wat zouden aantrekken. We merken echter eerder een omgekeerde trend. Dit houdt voornamelijk verband met de verdere massale liquiditeitsinjecties van de Centrale Banken in de obligatiemarkten en de verder teruglopende inflatie-verwachtingen - ook al blijft dit gegeven op langere termijn de nodige bezorgdheid opwekken." De ongeziene geldcreatie over de afgelopen maanden zal alleszins in de toekomst een opwaartse druk opoefenen op de prijzen, zeker wanneer het economische herstel aan momentum zal gaan winnen. Stefan Duchateau: "De investeerders gaan er echter vanuit dat de inflatie in de toekomst onder controle kan worden gehouden omwille het eerder gematigd en geleidelijk economisch herstel ( zoals dat nu wordt verwacht ), gekoppeld aan verdere productiviteitsverbeteringen en de wetenschap dat de centrale banken effectief kunnen ingrijpen door het optrekken van de korte termijn rentetarieven en terugvoeren van de extreem gunstige financieringsvoorwaarden voor banken."