Professor en dr. Stefan Duchateau: "De interne Griekse economische en financiële situatie is op zich meer dan interessant genoeg voor verregaande beschouwingen maar het is toch vooral de vrees voor de potentiële gevolgen van een implosie van de Griekse overheidsfinanciën op de overige lidstaten van de EMU en meer bepaald de impact hiervan op de Europese systeembanken."

Het uitstel van de publicatie van de resultaten van de (nochtans niet overdreven strenge strenge) stress-testen op deze risicobanken en vooral het uitblijven van de nodige structurele maatregelen om een blijvend herstel van de financiële stabiliteit te bewerkstelligen geven aan dat de systeembanken nog steeds erg fragiel blijven voor nieuwe schokken en vandaar nog steeds met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd -hoe wraakroepend dit ook is, in het licht van de drastische besparingen die regeringen aan hun burgers dienen op te leggen.

Stefan Duchateau: "Op zich is het Griekse probleem redelijk gemakkelijk op te vangen binnen de contouren van de voorziene fondsen voor noodhulp die bestaan op het niveau van Europa en het IMF. Maar er dient toch het nodige begrip te worden opgebracht voor de Duitse terughoudendheid om zich al te snel en gemakkelijk van dergelijke ultieme wapen te bedienen. Er moeten immers voldoende garanties worden ingebouwd, zodat de nodige inspanningen worden geleverd om de onderliggende oorzaken fundamenteel te verhelpen. Zoniet zal de kredietwaardigheid van de landen die deelnemen aan de EMU convergeren naar deze van het zwakste land en niet- zoals de doelstelling was- naar de rating van het sterkste land."

De oorzaken van het financieel en economisch falen van Griekenland zijn echter zeer uiteenlopend en bieden heel wat argumenten aan de Griekse burgers om zich te verzetten tegen het austeriteitsplan dat hen dreigt te worden opgelegd. De externe schok (met name de financiële crisis) die het Griekse schip liet kantelen had inderdaad weinig uitstaans met de interne situatie en het lijkt vandaar op het eerste zicht onrechtvaardig om de burgers te laten te laten opdraaien.

Stefan Duchateau: "Het is zeker ook zo dat de boekhoudkundige vervalsingen die de Griekse tragedie mogelijk hebben gemaakt, een beleidskeuze betrof waar de Griekse bevolking geen schuld aan heeft. Maar dit gegeven geeft tevens de kern van het probleem weer: Een muntzone veronderstelt immers een homogene groep landen die op gelijkaardige wijze reageren op macro-economische schokken maar vooral dat de deelnemende landen zouden convergeren naar een gelijkaardig beleid. Dat Griekenland slechts op basis van gemanipuleerde cijfers aan de Maastricht-criteria kon voldoen kan weliswaar niet aan de locale burgers worden aangewreven- het is echter een andere zaak wanneer men de latere ontwikkelingen bekijkt, vooral inzake productiviteit."

Professor en dr. Stefan Duchateau: "De interne Griekse economische en financiële situatie is op zich meer dan interessant genoeg voor verregaande beschouwingen maar het is toch vooral de vrees voor de potentiële gevolgen van een implosie van de Griekse overheidsfinanciën op de overige lidstaten van de EMU en meer bepaald de impact hiervan op de Europese systeembanken." Het uitstel van de publicatie van de resultaten van de (nochtans niet overdreven strenge strenge) stress-testen op deze risicobanken en vooral het uitblijven van de nodige structurele maatregelen om een blijvend herstel van de financiële stabiliteit te bewerkstelligen geven aan dat de systeembanken nog steeds erg fragiel blijven voor nieuwe schokken en vandaar nog steeds met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd -hoe wraakroepend dit ook is, in het licht van de drastische besparingen die regeringen aan hun burgers dienen op te leggen. Stefan Duchateau: "Op zich is het Griekse probleem redelijk gemakkelijk op te vangen binnen de contouren van de voorziene fondsen voor noodhulp die bestaan op het niveau van Europa en het IMF. Maar er dient toch het nodige begrip te worden opgebracht voor de Duitse terughoudendheid om zich al te snel en gemakkelijk van dergelijke ultieme wapen te bedienen. Er moeten immers voldoende garanties worden ingebouwd, zodat de nodige inspanningen worden geleverd om de onderliggende oorzaken fundamenteel te verhelpen. Zoniet zal de kredietwaardigheid van de landen die deelnemen aan de EMU convergeren naar deze van het zwakste land en niet- zoals de doelstelling was- naar de rating van het sterkste land." De oorzaken van het financieel en economisch falen van Griekenland zijn echter zeer uiteenlopend en bieden heel wat argumenten aan de Griekse burgers om zich te verzetten tegen het austeriteitsplan dat hen dreigt te worden opgelegd. De externe schok (met name de financiële crisis) die het Griekse schip liet kantelen had inderdaad weinig uitstaans met de interne situatie en het lijkt vandaar op het eerste zicht onrechtvaardig om de burgers te laten te laten opdraaien. Stefan Duchateau: "Het is zeker ook zo dat de boekhoudkundige vervalsingen die de Griekse tragedie mogelijk hebben gemaakt, een beleidskeuze betrof waar de Griekse bevolking geen schuld aan heeft. Maar dit gegeven geeft tevens de kern van het probleem weer: Een muntzone veronderstelt immers een homogene groep landen die op gelijkaardige wijze reageren op macro-economische schokken maar vooral dat de deelnemende landen zouden convergeren naar een gelijkaardig beleid. Dat Griekenland slechts op basis van gemanipuleerde cijfers aan de Maastricht-criteria kon voldoen kan weliswaar niet aan de locale burgers worden aangewreven- het is echter een andere zaak wanneer men de latere ontwikkelingen bekijkt, vooral inzake productiviteit."