Stefan Duchateau: "Al naargelang de doelstelling en specifieke profilering die men als commentator wenst te bekomen, wordt dan een vrij ongenuanceerd standpunt ingenomen dat enerzijds lijkt aan te geven dat de huidige ontaarding van het renteverschil van België met Duitsland niet in verband zou staan met (bijna)-uitzichtloze regeringsonderhandelingen maar enkel te maken heeft met de onze schuldpositie."

In het andere extreem wordt met evenveel overtuiging geargumenteerd dat indien het "onverantwoorde"(?) gedrag van sommige politici wat kan worden "bijgevezen" en er snel een regering komt, dat het probleem van de oplopende rente snel terug zal verdwijnen.

Stefan Duchateau: "Voor een goed begrip : de oplopende rente kost nu nog niet zo veel, maar zal bij de komende funding-ronde van de Belgische overheid pas zijn ware financiële impact laten gevoelen- en deze is van redelijk dramatische orde, in die zin dat een belangrijk stuk van de (reeds erg beperkte) beleidsruimte hier door zal verdwijnen. Maar de situatie is zeker niet onoverkomelijk."

Stefan Duchateau: "Al naargelang de doelstelling en specifieke profilering die men als commentator wenst te bekomen, wordt dan een vrij ongenuanceerd standpunt ingenomen dat enerzijds lijkt aan te geven dat de huidige ontaarding van het renteverschil van België met Duitsland niet in verband zou staan met (bijna)-uitzichtloze regeringsonderhandelingen maar enkel te maken heeft met de onze schuldpositie." In het andere extreem wordt met evenveel overtuiging geargumenteerd dat indien het "onverantwoorde"(?) gedrag van sommige politici wat kan worden "bijgevezen" en er snel een regering komt, dat het probleem van de oplopende rente snel terug zal verdwijnen. Stefan Duchateau: "Voor een goed begrip : de oplopende rente kost nu nog niet zo veel, maar zal bij de komende funding-ronde van de Belgische overheid pas zijn ware financiële impact laten gevoelen- en deze is van redelijk dramatische orde, in die zin dat een belangrijk stuk van de (reeds erg beperkte) beleidsruimte hier door zal verdwijnen. Maar de situatie is zeker niet onoverkomelijk."