Stefan Duchateau: "Of in mensentaal : Door precies te groot te worden weet een bank dat de overheid haar gewoon niet meer kan laten vallen- hoe verregaand de verliesposities ook zijn. Het publiek begrijpt dit als een impliciete ( en gratis ) staatsgarantie en zal vandaar tevreden zijn met een lagere vergoeding. Hierdoor worden voorzichtige banken echter langzaam maar zeker uit de markt geprijsd en zal het risico van de financiële industrie alleen maar toenemen. Natuurlijk zijn er grote banken nodig en zelfs wenselijk, alleen moet de overheid een gepast kader opleggen en het systeemrisico correct verrekenen. Concreet betekent dit dat bij een explosieve ontwikkeling van het balanstotaal en de buitenbalansposities, de nodige risicopremies moeten worden aangerekend om het veroorzaakte systeemrisico te belasten. Het toppunt van onbegrip van systeemrisico was wellicht de berekeningsbasis voor het Belgische deposito- garantiesysteem dat oorspronkelijk volledig was gebaseerd op het volume aan spaardeposito's, terwijl het balanstotaal van de bank een veel coherentere keuze is."

Stefan Duchateau: "Of in mensentaal : Door precies te groot te worden weet een bank dat de overheid haar gewoon niet meer kan laten vallen- hoe verregaand de verliesposities ook zijn. Het publiek begrijpt dit als een impliciete ( en gratis ) staatsgarantie en zal vandaar tevreden zijn met een lagere vergoeding. Hierdoor worden voorzichtige banken echter langzaam maar zeker uit de markt geprijsd en zal het risico van de financiële industrie alleen maar toenemen. Natuurlijk zijn er grote banken nodig en zelfs wenselijk, alleen moet de overheid een gepast kader opleggen en het systeemrisico correct verrekenen. Concreet betekent dit dat bij een explosieve ontwikkeling van het balanstotaal en de buitenbalansposities, de nodige risicopremies moeten worden aangerekend om het veroorzaakte systeemrisico te belasten. Het toppunt van onbegrip van systeemrisico was wellicht de berekeningsbasis voor het Belgische deposito- garantiesysteem dat oorspronkelijk volledig was gebaseerd op het volume aan spaardeposito's, terwijl het balanstotaal van de bank een veel coherentere keuze is."