Stefan Duchateau: "Die risicofactoren zijn welbekend. Er is op de eerste plaats het probleem van de overheidsschulden dat recent aan de oppervlakte is gekomen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere boemannen, als ik dat woord mag gebruiken, waarbij ik verwijs naar werkloosheid, groei van de consumptie, inflatie, kredietverlening, concurrentiekracht enzovoort."

Wat zijn volgens Stefan Duchateau de conclusies die daaruit mogen worden getrokken. Duchateau: "Ik blijf overwogen in aandelen, maar de focus wordt belangrijker in 2010 dan in 2009. De geografische groeilanden genieten mijn voorkeur, zij het met mate. Daarnaast kijk ik vooral naar thema's en sectoren met toekomst. Wat obligaties betreft, leg ik slechts een beperkt accent op bedrijfsobligaties. Staatsobligaties zijn echter ook niet voor 100% veilig, het blijft opletten op langere termijn. De problemen met de Griekse begroting hebben de risico's verbonden aan staatsobligaties nog eens extra onder de aandacht gebracht."

Stefan Duchateau: "Die risicofactoren zijn welbekend. Er is op de eerste plaats het probleem van de overheidsschulden dat recent aan de oppervlakte is gekomen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere boemannen, als ik dat woord mag gebruiken, waarbij ik verwijs naar werkloosheid, groei van de consumptie, inflatie, kredietverlening, concurrentiekracht enzovoort." Wat zijn volgens Stefan Duchateau de conclusies die daaruit mogen worden getrokken. Duchateau: "Ik blijf overwogen in aandelen, maar de focus wordt belangrijker in 2010 dan in 2009. De geografische groeilanden genieten mijn voorkeur, zij het met mate. Daarnaast kijk ik vooral naar thema's en sectoren met toekomst. Wat obligaties betreft, leg ik slechts een beperkt accent op bedrijfsobligaties. Staatsobligaties zijn echter ook niet voor 100% veilig, het blijft opletten op langere termijn. De problemen met de Griekse begroting hebben de risico's verbonden aan staatsobligaties nog eens extra onder de aandacht gebracht."