Stefan Duchateau, professor en financieel adviseur: "De Europese beleidsmakers zijn er zeker nog niet in geslaagd om maatregelen af te kondigen die wijzen op een fundamentele verbetering van de stabiliteit van het Europese financiële systeem. Men geraakt blijkbaar niet verder dan wat maatregelen om de bonussen van bankiers af te toppen. Op zich vormen deze bonussen inderdaad een ergerlijk gegeven, maar ze zijn slechts een uitwas die weinig met de kern van het probleem te maken hebben."

Wel handig natuurlijk wanneer men van de publieke verontwaardiging gebruik maakt om de werkelijke onderliggende problemen onbehandeld te laten. Duchateau: "Er stellen zich immers veel belangrijkere vragen waarvan het antwoord van veel groter belang zullen zijn voor de stabiliteit van het Europese bancaire systeem, dan wat snel genomen oppervlakkige maatregelen waarmee men de publieke opinie echter snel hoopt te kunnen bespelen. De essentiële vragen die moeten beantwoord worden zijn echter van een andere orde, vereisen politieke moed en zelfkritiek.

Hoe moeten we bijvoorbeeld in de toekomst omgaan een regelgever wanneer blijkt dat deze in het verleden een bijzonder complex en ondoorgrondelijk regelgevend kader uitwerkte, dat aanleiding gaf tot sterk uiteenlopende juridische interpretaties, op verkeerde statistische assumpties was gebouwd en vooral pro-actief de context creëerde waar de "spitsvondige" grootbanken de anomalieën in de regelgeving konden benutten en het financiële systeem ongestraft tot aan de rand van de afgrond meesleepten? Het enige antwoord dat we dreigen te krijgen, is een nieuwe lawine aan regelgevende teksten. De 2000 pagina's nieuwe wetteksten die intussen in de VSA zijn goedgekeurd ( en blijkbaar compleet ondoorgrondelijk zijn) zijn hiervan een akelige voorbode."

Stefan Duchateau, professor en financieel adviseur: "De Europese beleidsmakers zijn er zeker nog niet in geslaagd om maatregelen af te kondigen die wijzen op een fundamentele verbetering van de stabiliteit van het Europese financiële systeem. Men geraakt blijkbaar niet verder dan wat maatregelen om de bonussen van bankiers af te toppen. Op zich vormen deze bonussen inderdaad een ergerlijk gegeven, maar ze zijn slechts een uitwas die weinig met de kern van het probleem te maken hebben." Wel handig natuurlijk wanneer men van de publieke verontwaardiging gebruik maakt om de werkelijke onderliggende problemen onbehandeld te laten. Duchateau: "Er stellen zich immers veel belangrijkere vragen waarvan het antwoord van veel groter belang zullen zijn voor de stabiliteit van het Europese bancaire systeem, dan wat snel genomen oppervlakkige maatregelen waarmee men de publieke opinie echter snel hoopt te kunnen bespelen. De essentiële vragen die moeten beantwoord worden zijn echter van een andere orde, vereisen politieke moed en zelfkritiek. Hoe moeten we bijvoorbeeld in de toekomst omgaan een regelgever wanneer blijkt dat deze in het verleden een bijzonder complex en ondoorgrondelijk regelgevend kader uitwerkte, dat aanleiding gaf tot sterk uiteenlopende juridische interpretaties, op verkeerde statistische assumpties was gebouwd en vooral pro-actief de context creëerde waar de "spitsvondige" grootbanken de anomalieën in de regelgeving konden benutten en het financiële systeem ongestraft tot aan de rand van de afgrond meesleepten? Het enige antwoord dat we dreigen te krijgen, is een nieuwe lawine aan regelgevende teksten. De 2000 pagina's nieuwe wetteksten die intussen in de VSA zijn goedgekeurd ( en blijkbaar compleet ondoorgrondelijk zijn) zijn hiervan een akelige voorbode."