In 1968 bewees Harding al dat wanneer een gemeenschappelijk goed ( in dit geval het vertrouwen van de spaarders ) zomaar overlaat aan de individuele "gebruikers" (in casu : de banken), dit gegarandeerd fout afloopt door een proces van individuele maximalisatie dat het gemeenschappelijke goed volledig erodeert.

Stefan Duchateau: "Het intensieve gebruik van het gemeenschappelijke "vertrouwen" moet veel adequater worden bewaakt dan nu het geval is. Hetzelfde argument waarmee de ecologist Harding de linkse ideologie een zware slag toediende blijkt vandaar evenredig van toepassing aan de rechterzijde van het ideologisch spectrum."

In 1968 bewees Harding al dat wanneer een gemeenschappelijk goed ( in dit geval het vertrouwen van de spaarders ) zomaar overlaat aan de individuele "gebruikers" (in casu : de banken), dit gegarandeerd fout afloopt door een proces van individuele maximalisatie dat het gemeenschappelijke goed volledig erodeert. Stefan Duchateau: "Het intensieve gebruik van het gemeenschappelijke "vertrouwen" moet veel adequater worden bewaakt dan nu het geval is. Hetzelfde argument waarmee de ecologist Harding de linkse ideologie een zware slag toediende blijkt vandaar evenredig van toepassing aan de rechterzijde van het ideologisch spectrum."