Stefan Duchateau, professor en financieel adviseur: "Het is echter zeker niet zo dat de nerveuze bewegingen van de beurzen geen belangrijke signalen bevat, integendeel. Zowel een aantal macro-economische overwegingen als een belangrijke bezorgdheid over de fundamentele structuren, onderliggend aan het Europese banksysteem met directe consequenties op de Staatsfinanciën, beïnvloeden de dagelijkse bewegingen. Om uit het kluwen van deze factoren die de dagelijkse beursconjunctuur overheersen de trend op langere termijn te onderscheiden, is zeker geen sinecure maar toch zijn er een aantal ontwikkelingen die ons moeten toelaten om enkele conclusies te trekken, die de dagelijkse nervositeit moeten helpen overstijgen."

Volledig conform met fundamentele waarderingsmodellen, onderscheidt Duchateau twee basiscomponenten: "Een eerste component is gebaseerd op macro-economische variabelen zoals verwachte conjunctuur, stand van de rentevoeten en evolutie van de bedrijfswinsten. De tweede component is gebaseerd op de huidige evaluatie van het gepercipieerde risico, die momenteel sterk beïnvloed wordt door factoren die in verband staan met het algemeen aanvoelen inzake de veiligheid van het bancaire systeem. Een interessant gegeven, want hiermee wordt tegelijk ook uitgedrukt in welke mate men gelooft dat de genomen maatregelen om de banken te stabiliseren wel degelijk hun doelstelling zullen bereiken."

Stefan Duchateau, professor en financieel adviseur: "Het is echter zeker niet zo dat de nerveuze bewegingen van de beurzen geen belangrijke signalen bevat, integendeel. Zowel een aantal macro-economische overwegingen als een belangrijke bezorgdheid over de fundamentele structuren, onderliggend aan het Europese banksysteem met directe consequenties op de Staatsfinanciën, beïnvloeden de dagelijkse bewegingen. Om uit het kluwen van deze factoren die de dagelijkse beursconjunctuur overheersen de trend op langere termijn te onderscheiden, is zeker geen sinecure maar toch zijn er een aantal ontwikkelingen die ons moeten toelaten om enkele conclusies te trekken, die de dagelijkse nervositeit moeten helpen overstijgen." Volledig conform met fundamentele waarderingsmodellen, onderscheidt Duchateau twee basiscomponenten: "Een eerste component is gebaseerd op macro-economische variabelen zoals verwachte conjunctuur, stand van de rentevoeten en evolutie van de bedrijfswinsten. De tweede component is gebaseerd op de huidige evaluatie van het gepercipieerde risico, die momenteel sterk beïnvloed wordt door factoren die in verband staan met het algemeen aanvoelen inzake de veiligheid van het bancaire systeem. Een interessant gegeven, want hiermee wordt tegelijk ook uitgedrukt in welke mate men gelooft dat de genomen maatregelen om de banken te stabiliseren wel degelijk hun doelstelling zullen bereiken."