De uitgangspunten voor de berekening van het marktrisico zijn immers hopeloos verkeerd. De opgelegde regelgeving institutionaliseert echter deze verkeerde hypothese.

Stefan Duchateau: "Precies door om nog meer regelgeving te roepen, dreigt men het systeemrisico alleen nog verder te op te voeren. Het is dan ook volkomen inefficiënt om met beleidsmaatregelen een hypothetische verbetering na te streven van de solvabiliteit van banken. Het ophalen van nieuw kapitaal is momenteel onverantwoord en door de verplichte afbouw van financiële posities in de huidige ontwrichte markten, realiseert men versneld verliezen die uiteindelijk de kapitaalbasis volledig zullen uithollen. Het is veel beter om de liquiditeit in het financiële systeem te verzekeren - hetgeen de ECB recentelijk ook heeft ingezien."

De uitgangspunten voor de berekening van het marktrisico zijn immers hopeloos verkeerd. De opgelegde regelgeving institutionaliseert echter deze verkeerde hypothese. Stefan Duchateau: "Precies door om nog meer regelgeving te roepen, dreigt men het systeemrisico alleen nog verder te op te voeren. Het is dan ook volkomen inefficiënt om met beleidsmaatregelen een hypothetische verbetering na te streven van de solvabiliteit van banken. Het ophalen van nieuw kapitaal is momenteel onverantwoord en door de verplichte afbouw van financiële posities in de huidige ontwrichte markten, realiseert men versneld verliezen die uiteindelijk de kapitaalbasis volledig zullen uithollen. Het is veel beter om de liquiditeit in het financiële systeem te verzekeren - hetgeen de ECB recentelijk ook heeft ingezien."