Stefan Duchateau: "Rechtstreekse steun aan Griekse bedrijven is echter totaal onaanvaardbaar van de Europese context. Een devaluatie zou in het verleden echter hebben volstaan om tijdelijk soulaas te bieden, maar hoe devalueer je de "Griekse" munt binnen de Eurozone? Dit is niet zo onmogelijk als het klinkt."

In eerste fase moet er naast het Steunfonds, een (veel effectievere) Europese garantie op de schuld van de diverse overheden worden uitgesproken.

Het volstaat dit te doen over een beperkte maar redelijke periode (4 jaar) waarbinnen die maatregelen kunnen worden opgelegd die toelaten om de Griekse competitiviteit te herstellen - dit is immers de ware oorzaak van probleem.

Welke zin heeft het om staatsschuld te herschikken en kwijt te schelden als de lopende rekening substantieel in het rood blijft staan?

Dit is overigens een probleem voor de ganse zuidelijke zone. De Nederlandse opmerking dat het Steunfonds een bodemloze put moet vullen, is in die context niet ongegrond."

Dit volstaat echter niet meer voor Griekenland - In tweede fase zal de kunst erin bestaan om de competitieve situatie te herstellen zonder een uitstap uit de euro (want anders dreigt chaos) maar toch de voordelen mee nemen van een soort devaluatie zodat er minder wordt ingevoerd en er een stimulans ontstaat voor de interne markt.

Stefan Duchateau: "Dit kan als volgt : Stel dat men de uitbetaling van Griekse salarissen en pensioen (en eventueel opbrengsten van de verkoop van vastgoed , financiële activa enz... ) gedurende een bepaalde periode, in een nog te bepalen verhouding uitvoert : Bijvoorbeeld 70% in euro en 30% in "bestedingsbonnen" die enkel kunnen worden aangewend voor de aankoop van Griekse producten. Stel verder dat deze "bonnen" in euro kunnen worden omgezet tegen een wisselkoers van 75% (of ongeveer het opgelopen verschil in competitiviteit met Noordelijk Europa). Het beschermt de Griekse bedrijven tijdelijk en biedt de ruimte om de nodige maatregelen op te leggen om tot een fundamentele oplossing te komen."

Stefan Duchateau: "Rechtstreekse steun aan Griekse bedrijven is echter totaal onaanvaardbaar van de Europese context. Een devaluatie zou in het verleden echter hebben volstaan om tijdelijk soulaas te bieden, maar hoe devalueer je de "Griekse" munt binnen de Eurozone? Dit is niet zo onmogelijk als het klinkt." In eerste fase moet er naast het Steunfonds, een (veel effectievere) Europese garantie op de schuld van de diverse overheden worden uitgesproken. Het volstaat dit te doen over een beperkte maar redelijke periode (4 jaar) waarbinnen die maatregelen kunnen worden opgelegd die toelaten om de Griekse competitiviteit te herstellen - dit is immers de ware oorzaak van probleem. Welke zin heeft het om staatsschuld te herschikken en kwijt te schelden als de lopende rekening substantieel in het rood blijft staan? Dit is overigens een probleem voor de ganse zuidelijke zone. De Nederlandse opmerking dat het Steunfonds een bodemloze put moet vullen, is in die context niet ongegrond." Dit volstaat echter niet meer voor Griekenland - In tweede fase zal de kunst erin bestaan om de competitieve situatie te herstellen zonder een uitstap uit de euro (want anders dreigt chaos) maar toch de voordelen mee nemen van een soort devaluatie zodat er minder wordt ingevoerd en er een stimulans ontstaat voor de interne markt. Stefan Duchateau: "Dit kan als volgt : Stel dat men de uitbetaling van Griekse salarissen en pensioen (en eventueel opbrengsten van de verkoop van vastgoed , financiële activa enz... ) gedurende een bepaalde periode, in een nog te bepalen verhouding uitvoert : Bijvoorbeeld 70% in euro en 30% in "bestedingsbonnen" die enkel kunnen worden aangewend voor de aankoop van Griekse producten. Stel verder dat deze "bonnen" in euro kunnen worden omgezet tegen een wisselkoers van 75% (of ongeveer het opgelopen verschil in competitiviteit met Noordelijk Europa). Het beschermt de Griekse bedrijven tijdelijk en biedt de ruimte om de nodige maatregelen op te leggen om tot een fundamentele oplossing te komen."