Stefan Duchateau: "Behoudens een opwaartse reactie, nadat door een eerste schrikreactie de aandelenprijzen te diep waren doorgezakt, kan men bezwaarlijk op korte termijn positieve gevolgen verwachten van een dergelijke gebeurtenis. Na enkele dagen zal dit echter leiden naar een meer gestabiliseerde situatie waar men op basis van fundamentele en nuchtere beschouwingen, de financiële posities zal herschikken. "

Hiervoor moet er vanzelfsprekend ook voldoende inzicht ontstaan over de ontwikkelingen van de meest bedreigende factor, met name de potentiële kernramp en dit niet alleen wat betreft zijn impact op de volksgezondheid maar zeker wat betreft de toekomstige energievoorziening in de regio.

Stefan Duchateau: "Het laatste aspect lijkt nog "mee te vallen"- al is dat een uitspraak die in al zijn relativiteit moet worden beschouwd : Op zich is en blijft het ramp, natuurlijk."

Aandelenmarkten hebben de neiging om op korte termijn een schrikreactie van zich af te schudden tegen het perspectief van de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn.

Stefan Duchateau: "Hoe cynisch dat het vandaag ook klinkt , zal de aardbeving wellicht ook het signaal zijn voor een heropstanding van de Japanse economie die al haast een generatie worstelt met zwakke economische groei, ondanks extreem lage rentevoeten , massale liquiditeitsinjecties van de monetaire overheid en uiteenlopende pogingen van diverse regeringen om het land terug in een hogere groeiversnelling te krijgen. De massale noodzaak die nu is ontstaan aan infrastructuurwerken en de intensiteit en determinatie waarmee dergelijke investeringen (want het een zaak van nationale eer) zullen worden uitgevoerd, bezorgen de Japanse economie precies die impuls waardoor het land zich uit zijn vastgeroeste kader van deflatie, trage groei en vergrijzing zal kunnen losrukken."

Stefan Duchateau: "Behoudens een opwaartse reactie, nadat door een eerste schrikreactie de aandelenprijzen te diep waren doorgezakt, kan men bezwaarlijk op korte termijn positieve gevolgen verwachten van een dergelijke gebeurtenis. Na enkele dagen zal dit echter leiden naar een meer gestabiliseerde situatie waar men op basis van fundamentele en nuchtere beschouwingen, de financiële posities zal herschikken. " Hiervoor moet er vanzelfsprekend ook voldoende inzicht ontstaan over de ontwikkelingen van de meest bedreigende factor, met name de potentiële kernramp en dit niet alleen wat betreft zijn impact op de volksgezondheid maar zeker wat betreft de toekomstige energievoorziening in de regio. Stefan Duchateau: "Het laatste aspect lijkt nog "mee te vallen"- al is dat een uitspraak die in al zijn relativiteit moet worden beschouwd : Op zich is en blijft het ramp, natuurlijk." Aandelenmarkten hebben de neiging om op korte termijn een schrikreactie van zich af te schudden tegen het perspectief van de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn. Stefan Duchateau: "Hoe cynisch dat het vandaag ook klinkt , zal de aardbeving wellicht ook het signaal zijn voor een heropstanding van de Japanse economie die al haast een generatie worstelt met zwakke economische groei, ondanks extreem lage rentevoeten , massale liquiditeitsinjecties van de monetaire overheid en uiteenlopende pogingen van diverse regeringen om het land terug in een hogere groeiversnelling te krijgen. De massale noodzaak die nu is ontstaan aan infrastructuurwerken en de intensiteit en determinatie waarmee dergelijke investeringen (want het een zaak van nationale eer) zullen worden uitgevoerd, bezorgen de Japanse economie precies die impuls waardoor het land zich uit zijn vastgeroeste kader van deflatie, trage groei en vergrijzing zal kunnen losrukken."