Stefan Duchateau: "De Europese banken die nu ontsnappen aan een herkapitalisatie, geven geen directe blijk van stabiliteit. Integendeel, het gehanteerde criterium ( eigen middelen t.o.v. risicogewogen activa ) vormde in het verleden geen goede referentie. Door de recente ervaringen in Ierland en België is er nog weinig vertrouwen in dergelijke getallen. Dit was immers vooral het gevolg van een slechte meting van het risico eerder dan een gebrek aan kapitaal. Aan deze meting is helaas weinig veranderd, ondanks alle waarschuwingen dienaangaande."

Na een terechte euforie omwille van het bereikte akkoord zullen de financiële markten in de komende weken eerder een afwachtende houding aannemen om, voornamelijk, de vorderingen in Italië en Spanje te analyseren.

Stefan Duchateau: "De Griekse situatie vereist wat meer tijd om tot een definitief oordeel te komen, maar mits het "systemische" risico wordt verwijderd, kunnen alle opties voor de finale oplossing zonder druk worden overwogen. De Europese banken blijven een constant aandachtspunt maar bij relatief stabiele markten, moeten geen verregaande schokken worden ingerekend over de komende weken. De financiële markten kunnen zich dus concentreren op de economische evolutie. Een groeivertraging zit reeds stevig ingerekend in het huidige koerspeil. De lage koersen in combinatie met een aantal eerder positieve verrassingen over de Amerikaans economie en bedrijfsresultaten, laten toe om een platform voor geleidelijk herstel van de beurzen te veronderstellen. Amerika, Duitsland, India en China vormen hiervoor de meest overtuigende case."

Stefan Duchateau: "De Europese banken die nu ontsnappen aan een herkapitalisatie, geven geen directe blijk van stabiliteit. Integendeel, het gehanteerde criterium ( eigen middelen t.o.v. risicogewogen activa ) vormde in het verleden geen goede referentie. Door de recente ervaringen in Ierland en België is er nog weinig vertrouwen in dergelijke getallen. Dit was immers vooral het gevolg van een slechte meting van het risico eerder dan een gebrek aan kapitaal. Aan deze meting is helaas weinig veranderd, ondanks alle waarschuwingen dienaangaande." Na een terechte euforie omwille van het bereikte akkoord zullen de financiële markten in de komende weken eerder een afwachtende houding aannemen om, voornamelijk, de vorderingen in Italië en Spanje te analyseren. Stefan Duchateau: "De Griekse situatie vereist wat meer tijd om tot een definitief oordeel te komen, maar mits het "systemische" risico wordt verwijderd, kunnen alle opties voor de finale oplossing zonder druk worden overwogen. De Europese banken blijven een constant aandachtspunt maar bij relatief stabiele markten, moeten geen verregaande schokken worden ingerekend over de komende weken. De financiële markten kunnen zich dus concentreren op de economische evolutie. Een groeivertraging zit reeds stevig ingerekend in het huidige koerspeil. De lage koersen in combinatie met een aantal eerder positieve verrassingen over de Amerikaans economie en bedrijfsresultaten, laten toe om een platform voor geleidelijk herstel van de beurzen te veronderstellen. Amerika, Duitsland, India en China vormen hiervoor de meest overtuigende case."