Stefan Duchateau: "De onmiddellijke reactie van de financiële markten hierop is er één van opluchting. Alles is beter dan een faling van één van de eurolanden en de te verwachten lawine die dat in gang kan zetten. Maar na enkele dagen begint snel opnieuw een gevoel van onzekerheid te knagen. De echte oorzaken voor de crisis, met name productiviteitsverval , tekorten op de lopende rekening en sterk opgelopen begrotingstekorten, worden immers niet overtuigend aangepakt, zodat binnen afzienbare tijd het probleem zich opnieuw zal stellen. Dit dreigt telkens opnieuw een verhit debat uit te lokken met het risico dat bij lokale verkiezingen in de sterkere landen ( Duitsland, Nederland, Finland, ... ) een afstraffing dreigt voor de regeringspartij die overheidsgeld is blijven gebruiken voor de ondersteuning van financiële excessen in de "club med" landen."

Nochtans zijn fundamentele en drastische oplossingen denkbaar en op korte termijn te realiseren. In plaats van zoals nu , ieder land individueel ten prooi te laten aan de financiële markten , kan een gemeenschappelijke Europese benadering dergelijke vormen van speculatie gemakkelijk overwinnen.

Duchateau: "Dit mag echter niet betekenen dat deelzones van de Euro zomaar financiële tekorten mogen aanleggen en vrijblijvend mogen toezien op de zware inspanningen die andere landen zich wel moeten getroosten . Dit kan echter opgevangen worden door penalisaties op te leggen op basis van hogere rentevoeten op de Overheidsschuld van dergelijke landen waarbij men zich baseert op productiviteitsverschillen, begrotingstekorten enz... om deze tariefverhogingen te verantwoorden. Hogere tarieven weliswaar, maar veel lager dan de huidige rentetarieven die opgeklopt worden door de vrees van een volledige ontaarding en een ideaal terrein afbakenen voor speculatieve transacties. Telkens grote problemen, zowel op het politieke als economische front, maar telkens ook met realistische, implementeerbare en fundamentele oplossingen - voor zover men over een politieke consensus kan beschikken op ze toe te passen. Een beleggingsscenario dat duidelijk de noodzaak aangeeft om het neerwaartse potentieel van de beurzen af te schermen maar tevens om ook de evidente opportuniteiten op wat langere tijd weten te benutten."

Stefan Duchateau: "De onmiddellijke reactie van de financiële markten hierop is er één van opluchting. Alles is beter dan een faling van één van de eurolanden en de te verwachten lawine die dat in gang kan zetten. Maar na enkele dagen begint snel opnieuw een gevoel van onzekerheid te knagen. De echte oorzaken voor de crisis, met name productiviteitsverval , tekorten op de lopende rekening en sterk opgelopen begrotingstekorten, worden immers niet overtuigend aangepakt, zodat binnen afzienbare tijd het probleem zich opnieuw zal stellen. Dit dreigt telkens opnieuw een verhit debat uit te lokken met het risico dat bij lokale verkiezingen in de sterkere landen ( Duitsland, Nederland, Finland, ... ) een afstraffing dreigt voor de regeringspartij die overheidsgeld is blijven gebruiken voor de ondersteuning van financiële excessen in de "club med" landen." Nochtans zijn fundamentele en drastische oplossingen denkbaar en op korte termijn te realiseren. In plaats van zoals nu , ieder land individueel ten prooi te laten aan de financiële markten , kan een gemeenschappelijke Europese benadering dergelijke vormen van speculatie gemakkelijk overwinnen. Duchateau: "Dit mag echter niet betekenen dat deelzones van de Euro zomaar financiële tekorten mogen aanleggen en vrijblijvend mogen toezien op de zware inspanningen die andere landen zich wel moeten getroosten . Dit kan echter opgevangen worden door penalisaties op te leggen op basis van hogere rentevoeten op de Overheidsschuld van dergelijke landen waarbij men zich baseert op productiviteitsverschillen, begrotingstekorten enz... om deze tariefverhogingen te verantwoorden. Hogere tarieven weliswaar, maar veel lager dan de huidige rentetarieven die opgeklopt worden door de vrees van een volledige ontaarding en een ideaal terrein afbakenen voor speculatieve transacties. Telkens grote problemen, zowel op het politieke als economische front, maar telkens ook met realistische, implementeerbare en fundamentele oplossingen - voor zover men over een politieke consensus kan beschikken op ze toe te passen. Een beleggingsscenario dat duidelijk de noodzaak aangeeft om het neerwaartse potentieel van de beurzen af te schermen maar tevens om ook de evidente opportuniteiten op wat langere tijd weten te benutten."