Stefan Duchateau: "Landen als België of Ierland scoren bijvoorbeeld zeer hoog voor deze ratio ( meer dan 350% in 2008 ). Er is dan ook een rechtstreeks verband tussen belang van systeembanken en negatieve impact die uitgaat van de "regulatory forbearance" van een toezichthouder. Dit betekent met name dat men, gelet op het nationale belang, gefaalde banken soms te lang laat doorwerken en hierdoor ongewild het systeem volledig besmet. Adequaat toezicht vereist volstrekte objectiviteit en kan vandaar alleen worden georganiseerd vanuit een Europees niveau."

Stefan Duchateau: "Landen als België of Ierland scoren bijvoorbeeld zeer hoog voor deze ratio ( meer dan 350% in 2008 ). Er is dan ook een rechtstreeks verband tussen belang van systeembanken en negatieve impact die uitgaat van de "regulatory forbearance" van een toezichthouder. Dit betekent met name dat men, gelet op het nationale belang, gefaalde banken soms te lang laat doorwerken en hierdoor ongewild het systeem volledig besmet. Adequaat toezicht vereist volstrekte objectiviteit en kan vandaar alleen worden georganiseerd vanuit een Europees niveau."