Stefan Duchateau: "Maar de kostprijs dreigt enorm te worden: De spaardeposito's bij Griekse banken van particulieren en bedrijven (die niet op tijd kunnen ontsnappen) zullen tot een fractie worden herleid. De golf van hyperinflatie die onvermijdelijk volgt, zal de pensioenen en de salarissen substantieel eroderen - waarschijnlijk in veel belangrijkere mate dan de huidige besparingen. De rente zal pas na enkele jaren terug naar een houdbaar niveau kunnen evolueren , terwijl verregaande kapitaalrestricties nodig zullen zijn om massale kapitaalvlucht tegen te gaan - De sociaal-economische klok zal hierdoor enkele decennia worden teruggedraaid. "

Daarenboven zal het quasi onmogelijk zijn om de verspreiding te vermijden naar andere Europese landen met een fatale nieuwe bankencrisis en een implosie van de Italiaanse, Ierse, Portugese en Spaanse obligatiemarkt tot gevolg.

Duchateau: "De middelen van het Europese steunfonds kunnen dan onmogelijk volstaat. Europa zal naar alle waarschijnlijkheid niet in staat zijn om op korte termijn geloofwaardige begeleidingsmaatregelen uit te werken om een dergelijk lawine tegen te gaan. Griekenland verwijderen uit de euro zou vandaar een bijzonder groot risico inhouden".

Stefan Duchateau: "Maar de kostprijs dreigt enorm te worden: De spaardeposito's bij Griekse banken van particulieren en bedrijven (die niet op tijd kunnen ontsnappen) zullen tot een fractie worden herleid. De golf van hyperinflatie die onvermijdelijk volgt, zal de pensioenen en de salarissen substantieel eroderen - waarschijnlijk in veel belangrijkere mate dan de huidige besparingen. De rente zal pas na enkele jaren terug naar een houdbaar niveau kunnen evolueren , terwijl verregaande kapitaalrestricties nodig zullen zijn om massale kapitaalvlucht tegen te gaan - De sociaal-economische klok zal hierdoor enkele decennia worden teruggedraaid. " Daarenboven zal het quasi onmogelijk zijn om de verspreiding te vermijden naar andere Europese landen met een fatale nieuwe bankencrisis en een implosie van de Italiaanse, Ierse, Portugese en Spaanse obligatiemarkt tot gevolg. Duchateau: "De middelen van het Europese steunfonds kunnen dan onmogelijk volstaat. Europa zal naar alle waarschijnlijkheid niet in staat zijn om op korte termijn geloofwaardige begeleidingsmaatregelen uit te werken om een dergelijk lawine tegen te gaan. Griekenland verwijderen uit de euro zou vandaar een bijzonder groot risico inhouden".