Stefan Duchateau: "De eerste maatregel bestond erin om de toegang tot liquiditeiten in US dollars sterk te faciliteren. De moeilijke liquiditeitsvoorziening in dollars voor Europese banken bracht steeds meer druk op het financiële systeem. Het signaal werd onmiddellijk goed begrepen en leidde tot een eerste reeks van substantiële beursstijgingen. Dit betekent echter niet dat rentabiliteit van de grootbanken gered zou zijn, enkel dat ze niet meer nodeloos verplicht worden om beleggingen tegen ongunstige prijzen af te bouwen omdat ze geen financieringsbronnen tegen redelijke voorwaarden meer kunnen vinden."

De ECB zette deze politiek consequent verder door de beslissingen die op 8 december werden toegelicht. De eerste reacties waren eerder negatief, vooral door wat onbegrepen uitspraken over de rol en het engagement van de ECB bij de terugkoop van Italiaans en Spaans staatspapier en een rentedaling die initieel eerder op een paniekreactie leek.

Stefan Duchateau: "In combinatie met een adequate inflatie-overwaking past deze rentebeweging echter perfect bij de maatregelen die onbeperkte liquiditeit voor de banksector garanderen en de waarborgen uitbreiden tot bankleningen waardoor de interbancaire markt niet langer dreigt te imploderen."

Vanzelfsprekend kan een dergelijke strategie alleen tot blijvende resultaten aanleiding geven wanneer ook op het politieke vlak de juiste ondersteunende maatregelen worden genomen. Dit vormt tevens de noodzakelijke voorwaarden om de ECB toe te laten om doortastender op te treden op de financiële markten om de koersval van het Europese overheidspapier op te vangen.

Stefan Duchateau: "De Europese top van 9 december zette alleszins een behoorlijke stap in de juiste richting. De Euro kan immers op korte termijn worden gestabiliseerd door de verplichte invoering van coherente budgetresticties en stringente beperkingen op de groei van de staatsschuld. De overeenkomst die werd bereikt volstaat om voldoende tijd te kunnen uittrekken om tot een volledige Europese fiscale unie te komen. Een solide fiscale unie met een uniforme begrotingspolitiek is een voldoende voorwaarde om de Eurozone terug te stabiliseren. De financiële markten moeten echter eerst worden overtuigd van de absolute wil van de deelnemende landen om deze fiscale unie daadwerkelijk te realiseren en dat vereist meer dan de akkoorden die tot nu werden bereikt. Hierover hebben de Europese leiders overigens ook geen twijfel gelaten : Aan deze constructie dient nog maanden te worden getimmerd. Dat het Verenigd Koninkrijk zich intussen distantieert van dit eenmakingsproces, zal op termijn eerder een voordeel dan een nadeel zijn en zelfs substantiële tijdwinst inhouden."

Stefan Duchateau: "De eerste maatregel bestond erin om de toegang tot liquiditeiten in US dollars sterk te faciliteren. De moeilijke liquiditeitsvoorziening in dollars voor Europese banken bracht steeds meer druk op het financiële systeem. Het signaal werd onmiddellijk goed begrepen en leidde tot een eerste reeks van substantiële beursstijgingen. Dit betekent echter niet dat rentabiliteit van de grootbanken gered zou zijn, enkel dat ze niet meer nodeloos verplicht worden om beleggingen tegen ongunstige prijzen af te bouwen omdat ze geen financieringsbronnen tegen redelijke voorwaarden meer kunnen vinden." De ECB zette deze politiek consequent verder door de beslissingen die op 8 december werden toegelicht. De eerste reacties waren eerder negatief, vooral door wat onbegrepen uitspraken over de rol en het engagement van de ECB bij de terugkoop van Italiaans en Spaans staatspapier en een rentedaling die initieel eerder op een paniekreactie leek. Stefan Duchateau: "In combinatie met een adequate inflatie-overwaking past deze rentebeweging echter perfect bij de maatregelen die onbeperkte liquiditeit voor de banksector garanderen en de waarborgen uitbreiden tot bankleningen waardoor de interbancaire markt niet langer dreigt te imploderen." Vanzelfsprekend kan een dergelijke strategie alleen tot blijvende resultaten aanleiding geven wanneer ook op het politieke vlak de juiste ondersteunende maatregelen worden genomen. Dit vormt tevens de noodzakelijke voorwaarden om de ECB toe te laten om doortastender op te treden op de financiële markten om de koersval van het Europese overheidspapier op te vangen. Stefan Duchateau: "De Europese top van 9 december zette alleszins een behoorlijke stap in de juiste richting. De Euro kan immers op korte termijn worden gestabiliseerd door de verplichte invoering van coherente budgetresticties en stringente beperkingen op de groei van de staatsschuld. De overeenkomst die werd bereikt volstaat om voldoende tijd te kunnen uittrekken om tot een volledige Europese fiscale unie te komen. Een solide fiscale unie met een uniforme begrotingspolitiek is een voldoende voorwaarde om de Eurozone terug te stabiliseren. De financiële markten moeten echter eerst worden overtuigd van de absolute wil van de deelnemende landen om deze fiscale unie daadwerkelijk te realiseren en dat vereist meer dan de akkoorden die tot nu werden bereikt. Hierover hebben de Europese leiders overigens ook geen twijfel gelaten : Aan deze constructie dient nog maanden te worden getimmerd. Dat het Verenigd Koninkrijk zich intussen distantieert van dit eenmakingsproces, zal op termijn eerder een voordeel dan een nadeel zijn en zelfs substantiële tijdwinst inhouden."