Stefan Duchateau: "Enerzijds wordt het Europese steunfonds voorzien van een aanzienlijke buffer (weliswaar tegen een niet te veronachtzamen kostprijs) en wordt hierdoor tijd en enig respijt gekocht om de fundamentele oorzaken van het probleem van de Eurozone aan te pakken. Anderzijds wordt -en dit was zeker niet overbodig - een signaal aan de financiële markten gegeven dat de Eurozone wel degelijk in staat is de nodige doortastende politieke beslissingen te treffen."

Het drieledige akkoord behelst een versteviging van het noodfonds, een "haircut" van 50% op de Griekse overheidsschuld en een herkapitalisatie van de Europese banken tot een niveau van minstens 9%.

Stefan Duchateau: "Het noodfonds kan nu beroep doen op 1000 miljard euro- Toezeggingen weliswaar, waarbij men er redelijkerwijze mag van uitgaan dat de betrokken landen dit ook zullen naleven, ook al moet men de specifieke omstandigheden op dat moment nog altijd afwachten. Een astronomisch bedrag dat echter niet volstaat om een echte systeemcrisis te bestrijden of om de gevolgen van een fatale aanval op de Spaanse of Italiaanse overheidsschuld te doorstaan. Vandaar dat na enkele momenten van euforie de aandacht onmiddellijk is uitgegaan naar de structurele besparingsmaatregelen die de Italiaanse overheid dringend moet omzetten in een concreet actieplan. De Italiaanse economische situatie is weliswaar niet briljant maar de kern van het probleem zit eerder verankerd in de bijzonder grote massa aan Italiaanse overheidsobligaties."

Stefan Duchateau: "Enerzijds wordt het Europese steunfonds voorzien van een aanzienlijke buffer (weliswaar tegen een niet te veronachtzamen kostprijs) en wordt hierdoor tijd en enig respijt gekocht om de fundamentele oorzaken van het probleem van de Eurozone aan te pakken. Anderzijds wordt -en dit was zeker niet overbodig - een signaal aan de financiële markten gegeven dat de Eurozone wel degelijk in staat is de nodige doortastende politieke beslissingen te treffen." Het drieledige akkoord behelst een versteviging van het noodfonds, een "haircut" van 50% op de Griekse overheidsschuld en een herkapitalisatie van de Europese banken tot een niveau van minstens 9%. Stefan Duchateau: "Het noodfonds kan nu beroep doen op 1000 miljard euro- Toezeggingen weliswaar, waarbij men er redelijkerwijze mag van uitgaan dat de betrokken landen dit ook zullen naleven, ook al moet men de specifieke omstandigheden op dat moment nog altijd afwachten. Een astronomisch bedrag dat echter niet volstaat om een echte systeemcrisis te bestrijden of om de gevolgen van een fatale aanval op de Spaanse of Italiaanse overheidsschuld te doorstaan. Vandaar dat na enkele momenten van euforie de aandacht onmiddellijk is uitgegaan naar de structurele besparingsmaatregelen die de Italiaanse overheid dringend moet omzetten in een concreet actieplan. De Italiaanse economische situatie is weliswaar niet briljant maar de kern van het probleem zit eerder verankerd in de bijzonder grote massa aan Italiaanse overheidsobligaties."