Stefan Duchateau: "Wat de ECB doet ( en dat is een doordachte gok) is de kracht van de tegenstander in haar voordeel te gebruiken. "Speculanten en paniekzaaiers verenigt u tegen Griekenland" -is hierbij de onuitgesproken boodschap , zodat de ECB de Griekse overheid kan dwingen om zeer verregaande maatregelen te nemen om haar inefficiënt staatsapparaat te ontvetten, de begroting terug op het juiste spoor te krijgen en de Griekse economie efficiënter te maken. Een zodanig ernstige situatie dat ook de vakbonden moeten inzien dat stakingen en protesten niet kunnen baten. Een spelletje poker-en-bluf dat natuurlijk alleen met overtuiging kan worden gespeeld door de financiële markten zonder verpinken in de ogen te zien, wetende dat alsnog enkele goedgerichte aankopen van staatsobligaties speculanten zware verliezen kunnen toebrengen."

Vandaar de houding van Trichet : een failliet van Griekenland is geen optie en voor de rest weinig of geen commentaar. ( of wat algemeenheden). Stefan Duchateau: "De Europese munt zal gered worden maar wij gaan niet op jacht met de fanfare op kop en wensen van de situatie gebruik te maken om aan te geven dat we terug wensen te gaan naar de gezonde grondvesten van de euro: budgettaire discipline en efficiëntie in het productie-apparaat.. Dat de ECB dit spel tot het uiterste wil en kan spelen is intussen duidelijk. Maar dat de financiële markten geen boodschap hebben aan onrealistische maatregelen evenmin. "

De vrees voor de uitdeining van een dergelijke crisis is dan nooit ver weg. Stefan Duchateau: "Hierbij toch deze bemerking : Ook in vroegere muntcrisissen zoals bijvoorbeeld in Azië, werd er gewezen op besmettingsgevaar. Maar dit bleek in de realiteit niet zo te zijn : enkel indien de betrokken landen ook dezelfde systematische en structurele problemen hadden, sloeg de muntcrisis in zijn volle hevigheid toe. Indien dit niet het geval was, was er een testperiode waarna de speculanten zich snel op een ander doelwit gingen richten."

Er zijn echter landen met gelijkaardige problemen als Griekenland, zoals Portugal maar dan in minder uitgesproken orde van grootte. Stefan Duchateau: "De problematiek in Spanje en Ierland is veel minder vergelijkbaar. Beide landen zijn vooral getroffen door de vastgoedcrisis. Spanje zowel wat betreft werkgelegenheid als financiëel verlies, Ierland vooral door de terugval in de prijzen die zich met een hefboomeffect in de gehele economie laat gevoelen. Maar zowel de orde van grootte van het begrotingsdeficiet als de staatsschuld laten toe van te spreken van een ernstig maar oplosbaar probleem dat de renteverschillen met Duitsland laat oplopen zonder echter dramatische vormen aan te nemen."

Stefan Duchateau: "Wat de ECB doet ( en dat is een doordachte gok) is de kracht van de tegenstander in haar voordeel te gebruiken. "Speculanten en paniekzaaiers verenigt u tegen Griekenland" -is hierbij de onuitgesproken boodschap , zodat de ECB de Griekse overheid kan dwingen om zeer verregaande maatregelen te nemen om haar inefficiënt staatsapparaat te ontvetten, de begroting terug op het juiste spoor te krijgen en de Griekse economie efficiënter te maken. Een zodanig ernstige situatie dat ook de vakbonden moeten inzien dat stakingen en protesten niet kunnen baten. Een spelletje poker-en-bluf dat natuurlijk alleen met overtuiging kan worden gespeeld door de financiële markten zonder verpinken in de ogen te zien, wetende dat alsnog enkele goedgerichte aankopen van staatsobligaties speculanten zware verliezen kunnen toebrengen." Vandaar de houding van Trichet : een failliet van Griekenland is geen optie en voor de rest weinig of geen commentaar. ( of wat algemeenheden). Stefan Duchateau: "De Europese munt zal gered worden maar wij gaan niet op jacht met de fanfare op kop en wensen van de situatie gebruik te maken om aan te geven dat we terug wensen te gaan naar de gezonde grondvesten van de euro: budgettaire discipline en efficiëntie in het productie-apparaat.. Dat de ECB dit spel tot het uiterste wil en kan spelen is intussen duidelijk. Maar dat de financiële markten geen boodschap hebben aan onrealistische maatregelen evenmin. " De vrees voor de uitdeining van een dergelijke crisis is dan nooit ver weg. Stefan Duchateau: "Hierbij toch deze bemerking : Ook in vroegere muntcrisissen zoals bijvoorbeeld in Azië, werd er gewezen op besmettingsgevaar. Maar dit bleek in de realiteit niet zo te zijn : enkel indien de betrokken landen ook dezelfde systematische en structurele problemen hadden, sloeg de muntcrisis in zijn volle hevigheid toe. Indien dit niet het geval was, was er een testperiode waarna de speculanten zich snel op een ander doelwit gingen richten." Er zijn echter landen met gelijkaardige problemen als Griekenland, zoals Portugal maar dan in minder uitgesproken orde van grootte. Stefan Duchateau: "De problematiek in Spanje en Ierland is veel minder vergelijkbaar. Beide landen zijn vooral getroffen door de vastgoedcrisis. Spanje zowel wat betreft werkgelegenheid als financiëel verlies, Ierland vooral door de terugval in de prijzen die zich met een hefboomeffect in de gehele economie laat gevoelen. Maar zowel de orde van grootte van het begrotingsdeficiet als de staatsschuld laten toe van te spreken van een ernstig maar oplosbaar probleem dat de renteverschillen met Duitsland laat oplopen zonder echter dramatische vormen aan te nemen."