Stefan Duchateau: "Ook het Chinese geldgroeicijfer is terug binnen het gareel gebracht. Belangrijk hierbij is dat dit niet gepaard ging met een overdreven afkoeling van de economie, maar dat tegelijk de waarschijnlijkheid op de vorming van speculatieve zeepbellen in (bijvoorbeeld) de vastgoedmarkt, is afgenomen."

Een opvallend gegeven blijft de toegenomen productiviteit in het Amerikaanse en Duitse bedrijfsleven. Duchateau: "Een volstrekt a-typisch gegeven, net na een recessie maar met het positieve gevolg dat de winstmarges van de industriële bedrijven in belangrijke mate toenemen ten gevolge van de drastische herstructureringen maar met als negatieve bijwerking dat -evident- de werkgelegenheid zich slechts zeer moeizaam kan herstellen."

Stefan Duchateau: "Ook het Chinese geldgroeicijfer is terug binnen het gareel gebracht. Belangrijk hierbij is dat dit niet gepaard ging met een overdreven afkoeling van de economie, maar dat tegelijk de waarschijnlijkheid op de vorming van speculatieve zeepbellen in (bijvoorbeeld) de vastgoedmarkt, is afgenomen." Een opvallend gegeven blijft de toegenomen productiviteit in het Amerikaanse en Duitse bedrijfsleven. Duchateau: "Een volstrekt a-typisch gegeven, net na een recessie maar met het positieve gevolg dat de winstmarges van de industriële bedrijven in belangrijke mate toenemen ten gevolge van de drastische herstructureringen maar met als negatieve bijwerking dat -evident- de werkgelegenheid zich slechts zeer moeizaam kan herstellen."