Stefan Duchateau: "Dit evenwicht laat aan de aandeelhouders toe om de raad van bestuur te benoemen en het strategisch beleid uit te stippelen. Zowel aandeelhouders als verstrekkers van externe financiering hebben immers ongeveer dezelfde belangen. In de banksector is dat evenwicht echter volledig zoek. Vergeet niet dat bij het ingaan van de crisis de verhouding tussen vreemde middelen ( spaarmiddelen, kasbons, ... ) en eigen kapitaal ongeveer 40 tegen 1 bedroeg. Daar is op zich niks verkeerd mee indien men voorzichtig zou handelen maar dit betekent ook dat 97,5% van de belangen niet worden verdedigd en 2,5% wél. Dit heeft niets te maken met kapitalisme maar met de naïeve veronderstelling dat dit wel vanzelf in orde zou komen. De indignados vergissen zich dus van schietschijf."

Stefan Duchateau: "Dit evenwicht laat aan de aandeelhouders toe om de raad van bestuur te benoemen en het strategisch beleid uit te stippelen. Zowel aandeelhouders als verstrekkers van externe financiering hebben immers ongeveer dezelfde belangen. In de banksector is dat evenwicht echter volledig zoek. Vergeet niet dat bij het ingaan van de crisis de verhouding tussen vreemde middelen ( spaarmiddelen, kasbons, ... ) en eigen kapitaal ongeveer 40 tegen 1 bedroeg. Daar is op zich niks verkeerd mee indien men voorzichtig zou handelen maar dit betekent ook dat 97,5% van de belangen niet worden verdedigd en 2,5% wél. Dit heeft niets te maken met kapitalisme maar met de naïeve veronderstelling dat dit wel vanzelf in orde zou komen. De indignados vergissen zich dus van schietschijf."