Stefan Duchateau: "Maar voor een meer precieze analyse volstaat het om even naar de werkelijke cijfers te kijken. Het renteverschil tussen Belgische en Duitse overheidsobligaties is inderdaad stevig opgelopen en bereikt nu terug de niveaus van 2009 tijdens de moeilijkste periode van de bankencrisis."

Vergelijk dit echter even met de ontwikkeling van de CDS-spread van België, zo stelt Duchateau. Deze Credit Default Swap dekt het (eventuele) default-risico van een land, maar het is vooral een goed instrument om zich in te dekken tegen koersverliezen die worden veroorzaakt door verlagingen van ratings. Men noemt dit het migratie-risico. De potentiële realisatie van dergelijk migratie-risico is de belangrijkste oorzaak van schommelingen van de koersen van overheidsobligaties op de financiële markten.

Stefan Duchateau: "Vermits het ratingbureau Standard & Poors het erg duidelijk heeft gemaakt dat indien er binnen de zes maanden geen nieuwe regering is, de rating van België naar alle waarschijnlijkheid zal worden verlaagd, lijkt het evident dat de verzekeringspremie (de CDS-spread) hiertegen in belangrijke mate begint op te lopen naarmate de resterende tijd korter wordt en/of het regeringsloze scenario realistischer wordt. Naarmate deze CDS spread toeneemt, zal ook het renteverschil met Duitsland toenemen."

Dit is niet omdat men plots een dramatisch faillissement van de Belgische Staat ziet opdoemen, maar geeft enkel aan dat een aantal (voorzichtige) beleggers toekomstige koersverliezen omwille van een ratingdaling wensen af te dekken en hiervoor een (stijgende) prijs willen betalen. "Speculaten" lijkt mij overigens niet de beste omschrijving van dergelijk type beleggers.

Stefan Duchateau: "Het antwoord op de vraag of deze ratingaanpassing al dan niet terecht is , is overigens vanuit het standpunt van de financiële markten volkomen irrelevant. De kritiek op de kwaliteit van de ratings in het recente verleden, is overigens redelijk naïef, net zoals diverse toepassingen van regelgevers en toezichthouders die zonder enige kritiek de resultaten overname van deze bureaus, zonder verificatie en vooral zonder enig toewijzing van modelrisico in de bepaling van de risicograad van activa. Maar dat is een ander verhaal ..."

Stefan Duchateau: "Maar voor een meer precieze analyse volstaat het om even naar de werkelijke cijfers te kijken. Het renteverschil tussen Belgische en Duitse overheidsobligaties is inderdaad stevig opgelopen en bereikt nu terug de niveaus van 2009 tijdens de moeilijkste periode van de bankencrisis." Vergelijk dit echter even met de ontwikkeling van de CDS-spread van België, zo stelt Duchateau. Deze Credit Default Swap dekt het (eventuele) default-risico van een land, maar het is vooral een goed instrument om zich in te dekken tegen koersverliezen die worden veroorzaakt door verlagingen van ratings. Men noemt dit het migratie-risico. De potentiële realisatie van dergelijk migratie-risico is de belangrijkste oorzaak van schommelingen van de koersen van overheidsobligaties op de financiële markten. Stefan Duchateau: "Vermits het ratingbureau Standard & Poors het erg duidelijk heeft gemaakt dat indien er binnen de zes maanden geen nieuwe regering is, de rating van België naar alle waarschijnlijkheid zal worden verlaagd, lijkt het evident dat de verzekeringspremie (de CDS-spread) hiertegen in belangrijke mate begint op te lopen naarmate de resterende tijd korter wordt en/of het regeringsloze scenario realistischer wordt. Naarmate deze CDS spread toeneemt, zal ook het renteverschil met Duitsland toenemen." Dit is niet omdat men plots een dramatisch faillissement van de Belgische Staat ziet opdoemen, maar geeft enkel aan dat een aantal (voorzichtige) beleggers toekomstige koersverliezen omwille van een ratingdaling wensen af te dekken en hiervoor een (stijgende) prijs willen betalen. "Speculaten" lijkt mij overigens niet de beste omschrijving van dergelijk type beleggers. Stefan Duchateau: "Het antwoord op de vraag of deze ratingaanpassing al dan niet terecht is , is overigens vanuit het standpunt van de financiële markten volkomen irrelevant. De kritiek op de kwaliteit van de ratings in het recente verleden, is overigens redelijk naïef, net zoals diverse toepassingen van regelgevers en toezichthouders die zonder enige kritiek de resultaten overname van deze bureaus, zonder verificatie en vooral zonder enig toewijzing van modelrisico in de bepaling van de risicograad van activa. Maar dat is een ander verhaal ..."