De afgrond wenkt echter wanneer er opnieuw onenigheid zou ontstaan tussen de Europese partners en de economie definitief naar een recessie zal worden verwezen.

De kans op een dergelijke ontwikkeling is weliswaar afgenomen maar de negatieve ontwikkelingen na de vorige top van 27 october liggen nog te vers in het geheugen.

Stefan Duchateau: "In tegenstelling met de marktreactie, wijst onze analyse op een coherente basis via diverse politieke en monetaire maatregelen die als een stevig uitgangspunt kunnen dienen om de Euro-problematiek van een oplossing te voorzien. Vergeet hierbij echter niet dat de financiële markten reeds rekening moeten houden met een achtergrond van een globale economische groeivertraging die de bedrijfsresultaten ongetwijfeld aantasten. Enkel de Verenigde Staten lijken hierop een uitzondering te vormen met groei-indicatoren die eerder op een lichte herneming van de economische groei wijzen."

Dat de ratingbureaus bij het standpunt blijven om de rating van de meeste Europese landen opnieuw te bekijken, helpt natuurlijk niet om het vertrouwen op korte termijn te herstellen.

Stefan Duchateau: "Mits kapitaalbeschermende constructies kunnen de goedkope Europese en Aziatische beurzen echter een aantrekkelijk perspectief bieden. De Amerikaanse beurs lijkt interessante beleggingsmogelijkheden te creëren: Sterke globale merknamen en domestieke spelers zijn hierbij het best gepositioneerd. Een trendbreuk (in de analyse maar nog niet op de markten) lijkt te zijn ingezet waarbij verhogingen in de aandelenpositie terug verantwoord worden, maar best nog voorzien blijven van de nodige kapitaalbescherming om de potentiële volatiliteit over de komende periode te compenseren."

De afgrond wenkt echter wanneer er opnieuw onenigheid zou ontstaan tussen de Europese partners en de economie definitief naar een recessie zal worden verwezen. De kans op een dergelijke ontwikkeling is weliswaar afgenomen maar de negatieve ontwikkelingen na de vorige top van 27 october liggen nog te vers in het geheugen. Stefan Duchateau: "In tegenstelling met de marktreactie, wijst onze analyse op een coherente basis via diverse politieke en monetaire maatregelen die als een stevig uitgangspunt kunnen dienen om de Euro-problematiek van een oplossing te voorzien. Vergeet hierbij echter niet dat de financiële markten reeds rekening moeten houden met een achtergrond van een globale economische groeivertraging die de bedrijfsresultaten ongetwijfeld aantasten. Enkel de Verenigde Staten lijken hierop een uitzondering te vormen met groei-indicatoren die eerder op een lichte herneming van de economische groei wijzen." Dat de ratingbureaus bij het standpunt blijven om de rating van de meeste Europese landen opnieuw te bekijken, helpt natuurlijk niet om het vertrouwen op korte termijn te herstellen. Stefan Duchateau: "Mits kapitaalbeschermende constructies kunnen de goedkope Europese en Aziatische beurzen echter een aantrekkelijk perspectief bieden. De Amerikaanse beurs lijkt interessante beleggingsmogelijkheden te creëren: Sterke globale merknamen en domestieke spelers zijn hierbij het best gepositioneerd. Een trendbreuk (in de analyse maar nog niet op de markten) lijkt te zijn ingezet waarbij verhogingen in de aandelenpositie terug verantwoord worden, maar best nog voorzien blijven van de nodige kapitaalbescherming om de potentiële volatiliteit over de komende periode te compenseren."