Stefan Duchateau: "Dit element is echter veel ingrijpender zowel op korte als middellange termijn. Bij de binnenlandse commentaren wordt -enigszins bevreemdend- snel voorbij gegaan aan dit specifiek structureel probleem, met name de bijzondere blootstelling van de Belgische economie voor de ontwikkeling van haar systemische banken. Dit zijn banken waarvan het eventuele falen het volledige economische systeem van een regio bedreigen en de overheid verplichten tot verregaande herkapitalisatie van het eigen vermogen, met begrotingstekorten en verder oplopende Staatsschuld tot gevolg."

Precies die elementen waarvan de Belgische beleidsmakers van vertrekken om de huidige positie van ons land te verdedigen. Om de potentiële impact van een dergelijke ontwikkeling te kennen volstaat het even naar de Ierse situatie te kijken.

Duchateau: "Vergeet hierbij niet dat de beide Ierse systeembanken voor de crisis ongeveer dezelfde balansgrootte hadden als de huidige Belgische systeembanken voor een nieuwe financiële schok Nochtans hadden de vorige stress-testen nog duidelijk aangegeven dat beide Ierse banken geen enkele specifieke bezorgdheid behoefden, terwijl in het algemeen in Europa slechts een handvol (kleine) banken een herkapitalisatie nodig zouden hebben. Slechts enkele weken na de publicatie van de resultaten van deze stress-testen stortten echter twee relatief grote (Ierse) banken in onder het gewicht van hun financiële posities, met enerzijds als gevolg dat de ganse Ierse economie tot aan de rand van de afgrond werd gesleept maar dat anderzijds de geloofwaardigheid van dergelijke "testen" volledig dreigde verloren te gaan."

Stefan Duchateau: "Dit element is echter veel ingrijpender zowel op korte als middellange termijn. Bij de binnenlandse commentaren wordt -enigszins bevreemdend- snel voorbij gegaan aan dit specifiek structureel probleem, met name de bijzondere blootstelling van de Belgische economie voor de ontwikkeling van haar systemische banken. Dit zijn banken waarvan het eventuele falen het volledige economische systeem van een regio bedreigen en de overheid verplichten tot verregaande herkapitalisatie van het eigen vermogen, met begrotingstekorten en verder oplopende Staatsschuld tot gevolg." Precies die elementen waarvan de Belgische beleidsmakers van vertrekken om de huidige positie van ons land te verdedigen. Om de potentiële impact van een dergelijke ontwikkeling te kennen volstaat het even naar de Ierse situatie te kijken. Duchateau: "Vergeet hierbij niet dat de beide Ierse systeembanken voor de crisis ongeveer dezelfde balansgrootte hadden als de huidige Belgische systeembanken voor een nieuwe financiële schok Nochtans hadden de vorige stress-testen nog duidelijk aangegeven dat beide Ierse banken geen enkele specifieke bezorgdheid behoefden, terwijl in het algemeen in Europa slechts een handvol (kleine) banken een herkapitalisatie nodig zouden hebben. Slechts enkele weken na de publicatie van de resultaten van deze stress-testen stortten echter twee relatief grote (Ierse) banken in onder het gewicht van hun financiële posities, met enerzijds als gevolg dat de ganse Ierse economie tot aan de rand van de afgrond werd gesleept maar dat anderzijds de geloofwaardigheid van dergelijke "testen" volledig dreigde verloren te gaan."