Professor en dr. Stefan Duchateau: "Een land heeft echter niet zoveel mogelijkheden om zich uit een dergelijke benarde toestand te bevrijden. Het aanzwengelen van de export is hiervan één van de belangrijkste maar dat heb je twee dingen voor nodig : ofwel een hogere productiviteit ofwel een aanpassing van de wisselkoers. De eerste mogelijkheid lukt duidelijk niet , de tweede kan niet binnen het kader van de EMU ... "

Tijdelijke subsidiëring via Europa en/of het IMF is dan nog de enige haalbare optie, maar mag niet de indruk wekken dat het nemen van de nodige corrigerende maatregelen dan onbeperkt uitgesteld mag worden."

Of de opgelegde maatregelen aan de Griekse bevolking al dan niet overdreven zijn, kan vooraf moeilijk worden uitgemaakt. Wel is het zo dat de geplande verkopen van overheidstegoeden ongeveer in dezelfde orde van grootte zijn van gelijkaardige verkopen in Spanje en Portugal tussen 1999 en 2005 en dus niet als onrealistisch moeten worden beschouwd.

Stefan Duchateau: "Het verlies aan productiviteit en vandaar competitieve kracht over de afgelopen jaren is in Griekenland echter dermate alarmerend, dat men alleen begrip kan hebben voor de Duitse eis dat er een plausibel herstelplan moeten worden opgesteld dat expliciet moet worden aanvaard door de Griekse bevolking , zoals dat ook in Ierland werd aanvaard. Lukt dat niet, dan dient op korte termijn de nodige financiële inspanning op Europees niveau te worden geleverd om een verspreiding van het probleem te vermijden maar moet tevens aan een exit van Griekenland te worden gedacht op langere termijn. In dit geval kan de productiviteitsachterstand dan (tijdelijk) worden geremedieerd door een aanpassing van de wisselkoers maar met alle nefaste gevolgen hiervan (ontsporing inflatie enz...) indien de overheid het opnieuw zou nalaten om verregaande maatregelen te nemen om de stijging van de loonkosten in te dijken - hetgeen hoogstwaarschijnlijk het geval zal zijn... Vandaar dat het aanvaarden van de momenteel voorgestelde maatregelen veruit de beste optie is voor de Grieken , zowel op korte als lange termijn."

Professor en dr. Stefan Duchateau: "Een land heeft echter niet zoveel mogelijkheden om zich uit een dergelijke benarde toestand te bevrijden. Het aanzwengelen van de export is hiervan één van de belangrijkste maar dat heb je twee dingen voor nodig : ofwel een hogere productiviteit ofwel een aanpassing van de wisselkoers. De eerste mogelijkheid lukt duidelijk niet , de tweede kan niet binnen het kader van de EMU ... " Tijdelijke subsidiëring via Europa en/of het IMF is dan nog de enige haalbare optie, maar mag niet de indruk wekken dat het nemen van de nodige corrigerende maatregelen dan onbeperkt uitgesteld mag worden." Of de opgelegde maatregelen aan de Griekse bevolking al dan niet overdreven zijn, kan vooraf moeilijk worden uitgemaakt. Wel is het zo dat de geplande verkopen van overheidstegoeden ongeveer in dezelfde orde van grootte zijn van gelijkaardige verkopen in Spanje en Portugal tussen 1999 en 2005 en dus niet als onrealistisch moeten worden beschouwd. Stefan Duchateau: "Het verlies aan productiviteit en vandaar competitieve kracht over de afgelopen jaren is in Griekenland echter dermate alarmerend, dat men alleen begrip kan hebben voor de Duitse eis dat er een plausibel herstelplan moeten worden opgesteld dat expliciet moet worden aanvaard door de Griekse bevolking , zoals dat ook in Ierland werd aanvaard. Lukt dat niet, dan dient op korte termijn de nodige financiële inspanning op Europees niveau te worden geleverd om een verspreiding van het probleem te vermijden maar moet tevens aan een exit van Griekenland te worden gedacht op langere termijn. In dit geval kan de productiviteitsachterstand dan (tijdelijk) worden geremedieerd door een aanpassing van de wisselkoers maar met alle nefaste gevolgen hiervan (ontsporing inflatie enz...) indien de overheid het opnieuw zou nalaten om verregaande maatregelen te nemen om de stijging van de loonkosten in te dijken - hetgeen hoogstwaarschijnlijk het geval zal zijn... Vandaar dat het aanvaarden van de momenteel voorgestelde maatregelen veruit de beste optie is voor de Grieken , zowel op korte als lange termijn."