Stefan Duchateau: "Gelijktijdig werd de solvabiliteit van de Europese banken onder de loep genomen om in te schatten waar zich het noodzakelijke niveau van risicobuffers moet bevinden om het financieel systeem te stabiliseren. De minimale grens voor de eigen middelen van de banken werd hierbij gelegd op 9% t.o.v. de risicogewogen beleggingen en kredieten. Niet écht veeleisend ( en wellicht een compensatie voor de opgelegde "haircut" ) en vandaar een reden voor een opleving van heel wat bankaandelen. Het bereikte akkoord heeft zeker zijn verdiensten maar een aantal vragen blijven onbeantwoord ( en zullen dat nog geruime tijd blijven) . Het noodfonds is er immers niet op voorzien om een neergang van Italiaanse of Spaanse overheidsobligaties op te vangen. Tegelijk werd ook de ECB sterk gekortwiekt bij haar aankopen van obligaties van landen, indien ze in moeilijkheden komen."

Stefan Duchateau: "Gelijktijdig werd de solvabiliteit van de Europese banken onder de loep genomen om in te schatten waar zich het noodzakelijke niveau van risicobuffers moet bevinden om het financieel systeem te stabiliseren. De minimale grens voor de eigen middelen van de banken werd hierbij gelegd op 9% t.o.v. de risicogewogen beleggingen en kredieten. Niet écht veeleisend ( en wellicht een compensatie voor de opgelegde "haircut" ) en vandaar een reden voor een opleving van heel wat bankaandelen. Het bereikte akkoord heeft zeker zijn verdiensten maar een aantal vragen blijven onbeantwoord ( en zullen dat nog geruime tijd blijven) . Het noodfonds is er immers niet op voorzien om een neergang van Italiaanse of Spaanse overheidsobligaties op te vangen. Tegelijk werd ook de ECB sterk gekortwiekt bij haar aankopen van obligaties van landen, indien ze in moeilijkheden komen."