Professor Stefan Duchateau: "Het volstond zeker niet om via snelle interventies de nodige financiële middelen in de Griekse staatsfinanciën te injecteren. De vermolmde structuren van de Griekse economieën moeten immers een fundamentele opknapbeurt ondergaan, die het land in staat zullen stellen om in de toekomst een houdbare positie in te nemen. Vandaar de verregaande besparing die moeten worden opgelegd om de loonkosten-ontwikkeling terug in verhouding te brengen met de andere Europese landen."

Deze ontwikkelingen laat volgens Duchateau toe om de aandelencomponent in een beleggingsportefeuille op te voeren tot neutrale en zelf licht overwogen niveaus, zeker wat betreft de Noord-Europese aandelen: "Amerikaanse aandelen verdienen zeker hun plaats, gelet op hun bijzonder sterke winstontwikkeling. Aandelenfondsen uit China en India kunnen terug worden opgevoerd na de eerder afwachtende houding die we de afgelopen maanden hadden ingenomen. De obligatiecomponent blijft een complex vraagstuk, waarbij de renteontwikkeling op langere termijn eerder duidt op een negatieve ontwikkeling inhoudt voor overheidsobligatie. We leggen vandaar een duidelijk accent op high yield obligaties en - in mindere mate - op bedrijfsobligaties."

Professor Stefan Duchateau: "Het volstond zeker niet om via snelle interventies de nodige financiële middelen in de Griekse staatsfinanciën te injecteren. De vermolmde structuren van de Griekse economieën moeten immers een fundamentele opknapbeurt ondergaan, die het land in staat zullen stellen om in de toekomst een houdbare positie in te nemen. Vandaar de verregaande besparing die moeten worden opgelegd om de loonkosten-ontwikkeling terug in verhouding te brengen met de andere Europese landen." Deze ontwikkelingen laat volgens Duchateau toe om de aandelencomponent in een beleggingsportefeuille op te voeren tot neutrale en zelf licht overwogen niveaus, zeker wat betreft de Noord-Europese aandelen: "Amerikaanse aandelen verdienen zeker hun plaats, gelet op hun bijzonder sterke winstontwikkeling. Aandelenfondsen uit China en India kunnen terug worden opgevoerd na de eerder afwachtende houding die we de afgelopen maanden hadden ingenomen. De obligatiecomponent blijft een complex vraagstuk, waarbij de renteontwikkeling op langere termijn eerder duidt op een negatieve ontwikkeling inhoudt voor overheidsobligatie. We leggen vandaar een duidelijk accent op high yield obligaties en - in mindere mate - op bedrijfsobligaties."