Stefaan Casteleyn (Merit Capital): "De risicopremie op aandelen is de extra vergoeding die een belegger in risicodragend kapitaal (aandelen) verkrijgt ten opzichte van die belegger die voor risicoloze beleggingen (staatsobligaties) kiest. Moest er op lange termijn geen extra vergoeding zijn voor het nemen van risico, zou iedere rationele belegger uiteraard enkel in risicomijdende beleggingen investeren."

Op de zeer lange termijn bedraagt de risicopremie op aandelen 3 tot 4 %. Op dit ogenblik bedraagt de risicopremie op aandelen echter nagenoeg het dubbele van dit lange-termijngemiddelde.

Casteleyn: "Hoe berekenen we de risicopremie ? Dit is het verschil van het winstrendement op aandelen (Winst op koers, omgekeerde van de beter bekende koers/winstverhouding) waarvan we dan de risicoloze rente aftrekken (voor de eurozone nemen we hiervoor de rente op 10-jarige Bunds). Afgerond bedraagt het winstrendement op Europese aandelen momenteel 9 % (K/W is 11) terwijl de 10-jarige Duitse Staatsobligaties nog amper 2,5 % opbrengen. De risicopremie bedraagt dus 6,5 % of nagenoeg het dubbele van de lange-termijngemiddelde. Naarmate de normalisatie van het risicobesef zich zal doorzetten, zal deze risicopremie opnieuw naar het normale niveau tenderen. We zullen nooit in een wereld zonder risico leven maar naarmate het risico op een systeemcrisis en op wanbetalingen door overheden tot hun correcte proporties zullen teruggebracht worden, voorzien wij een daling van de risicopremie. Deze daling van de risicopremie kan de aandelenkoersen substantieel doen stijgen !"

Stefaan Casteleyn (Merit Capital): "De risicopremie op aandelen is de extra vergoeding die een belegger in risicodragend kapitaal (aandelen) verkrijgt ten opzichte van die belegger die voor risicoloze beleggingen (staatsobligaties) kiest. Moest er op lange termijn geen extra vergoeding zijn voor het nemen van risico, zou iedere rationele belegger uiteraard enkel in risicomijdende beleggingen investeren." Op de zeer lange termijn bedraagt de risicopremie op aandelen 3 tot 4 %. Op dit ogenblik bedraagt de risicopremie op aandelen echter nagenoeg het dubbele van dit lange-termijngemiddelde. Casteleyn: "Hoe berekenen we de risicopremie ? Dit is het verschil van het winstrendement op aandelen (Winst op koers, omgekeerde van de beter bekende koers/winstverhouding) waarvan we dan de risicoloze rente aftrekken (voor de eurozone nemen we hiervoor de rente op 10-jarige Bunds). Afgerond bedraagt het winstrendement op Europese aandelen momenteel 9 % (K/W is 11) terwijl de 10-jarige Duitse Staatsobligaties nog amper 2,5 % opbrengen. De risicopremie bedraagt dus 6,5 % of nagenoeg het dubbele van de lange-termijngemiddelde. Naarmate de normalisatie van het risicobesef zich zal doorzetten, zal deze risicopremie opnieuw naar het normale niveau tenderen. We zullen nooit in een wereld zonder risico leven maar naarmate het risico op een systeemcrisis en op wanbetalingen door overheden tot hun correcte proporties zullen teruggebracht worden, voorzien wij een daling van de risicopremie. Deze daling van de risicopremie kan de aandelenkoersen substantieel doen stijgen !"