Stefaan Casteleyn (Merit Capital): "Na de crisis van 2008 hebben we echter duidelijk gemerkt dat de meeste groeimarkten een sneller en steviger herstel hebben gekend dan de meer ontwikkelde markten. Een volledig logisch gegeven, de bankencrisis is immers grotendeels aan de groeimarkten voorbijgegaan. En ook nu is er veel reden om aan te nemen dat de meeste Emerging Markets een sterk herstel zullen laten zien."

Een aantal specifieke probleemgevallen, bv. Hongarije, niet te na gesproken, zijn de staatsfinanciën in de meeste groeilanden in veel betere gezondheid dan in de Westerse wereld.

Casteleyn: "De combinatie van stevige economische groei en een jonge bevolking (en dus beperkte pensioenverplichtingen) is uiteraard een veel beter uitgangspunt dan het tweespalt van lage groei en oudere bevolking die in de meeste Westerse landen de standaard is geworden. Bovendien hebben de Aziatische en ook de meeste Latijns-Amerikaanse landen hun lessen getrokken uit voorgaande crisissen. Zo behoort een land als Brazilië op dit ogenblik tot de beste leerlingen uit de klas. We moeten nog wennen aan het idee maar vele groeilanden worden de nieuwe safe havens. Eén ander gevolg van dit alles zou verder de toename van overnames van Europese door Aziatische bedrijven kunnen worden. Dankzij de zwakke euro zijn Europese bedrijven plots beterkoop geworden vanuit Aziatisch standpunt. Met de typische lange-termijnvisie zouden Chinese en andere Aziatische bedrijven van de Europese crisis kunnen gebruik maken om, vooral technologie- en marketinggedreven, overnames te doen."

Stefaan Casteleyn (Merit Capital): "Na de crisis van 2008 hebben we echter duidelijk gemerkt dat de meeste groeimarkten een sneller en steviger herstel hebben gekend dan de meer ontwikkelde markten. Een volledig logisch gegeven, de bankencrisis is immers grotendeels aan de groeimarkten voorbijgegaan. En ook nu is er veel reden om aan te nemen dat de meeste Emerging Markets een sterk herstel zullen laten zien." Een aantal specifieke probleemgevallen, bv. Hongarije, niet te na gesproken, zijn de staatsfinanciën in de meeste groeilanden in veel betere gezondheid dan in de Westerse wereld. Casteleyn: "De combinatie van stevige economische groei en een jonge bevolking (en dus beperkte pensioenverplichtingen) is uiteraard een veel beter uitgangspunt dan het tweespalt van lage groei en oudere bevolking die in de meeste Westerse landen de standaard is geworden. Bovendien hebben de Aziatische en ook de meeste Latijns-Amerikaanse landen hun lessen getrokken uit voorgaande crisissen. Zo behoort een land als Brazilië op dit ogenblik tot de beste leerlingen uit de klas. We moeten nog wennen aan het idee maar vele groeilanden worden de nieuwe safe havens. Eén ander gevolg van dit alles zou verder de toename van overnames van Europese door Aziatische bedrijven kunnen worden. Dankzij de zwakke euro zijn Europese bedrijven plots beterkoop geworden vanuit Aziatisch standpunt. Met de typische lange-termijnvisie zouden Chinese en andere Aziatische bedrijven van de Europese crisis kunnen gebruik maken om, vooral technologie- en marketinggedreven, overnames te doen."