De markt vreesde dat dit de start was van de algemene "exit-strategie" van de centrale banken. Dit probleem is echter naar de achtergrond verdreven door een veel reëler gevaar: namelijk het uit de hand lopen van de overheidsfinanciën.

Dit vetrekkende vanuit Griekenland en zich dan als een inktvlek verspreidend over de andere PIGS-landen naar uiteindelijke ook België en anderen.

Stefaan Casteleyn (Merit Capital): "Volgens ons zijn er vier elementen, die apart of gezamenlijk, de markten opnieuw het nodige vertrouwen kunnen geven:

1. Een oplossing voor de Griekse tragedie

Griekenland moet in 2010 niet minder dan 56 miljard euro aan staatsobligaties herfinancieren. Het is duidelijk dat het land dit niet langer op eigen houtje rond krijgt. De Grieken hadden gehoopt op één of andere Europese garantie voor hun staatsschuld maar dit is politiek niet haalbaar. Wat wel haalbaar lijkt, zijn directie aankopen van Griekse staatsobligaties door o.a. de Duitse KfW en/of de Franse Caisse des Dépots. Mogelijk zouden deze tot 30 miljard euro aan Grieks staatspapier opkopen. Hiermee zou het probleem althans voor 2010 van de baan zijn.

2. Een Amerikaans herstel dat ook jobs creëert

De groei van het Amerikaanse BBP bedroeg in het vierde kwartaal 5,9 %. Dit is het hoogste groeicijfer sinds het derde kwartaal van 2003 toe de economie ook uit een recessie kwam. Tot nader order betreft het echter een "jobless recovery". Het is pas als er effectief ook nieuwe jobs gecreëerd worden dat de markt voldoende vertrouwen zal hebben in duurzaam herstel. Het omslagpunt waarbij de groei ook nieuwe jobs betekent, zou dichtbij kunnen (moeten) zijn.

3. Azië wordt erkend als nieuwe motor van de wereldeconomie

De economische groei in Azië wordt meer divers. Zo steeg de export vanuit Taiwan naar Hong Kong/China in januari met 135 % op jaarbasis. Ook de BBP-cijfers in Taiwan, Hong Kong en Thailand lagen allen boven verwachting. De buitenlandse reserves in zowat alle Aziatische landen nemen maand op maand toe. Azië is zich steeds duidelijker aan het opwerpen als de groeimotor van de wereld. Zelf de zieke man van Azië, Japan, kent een opmerkelijke groei van de kleinhandelsverkopen en de industriële productie.

4. Een vrijmaking/appreciatie van de Chinese munt

Het vrijmaken van de Chinese munt zou het wegnemen van een specifiek onevenwicht in de wereldeconomie betekenen. De Chinese autoriteiten lijken hier tot nader order echter nog geen snelheid achter te steken.

Op basis van het zich voordoen van één of meerdere van deze vier items zal de markt een nieuw vertrouwen krijgen en zullen de relatief lage waarderingen en de grote hoeveelheden cash de markten terug hoger kunnen stuwen."

De markt vreesde dat dit de start was van de algemene "exit-strategie" van de centrale banken. Dit probleem is echter naar de achtergrond verdreven door een veel reëler gevaar: namelijk het uit de hand lopen van de overheidsfinanciën. Dit vetrekkende vanuit Griekenland en zich dan als een inktvlek verspreidend over de andere PIGS-landen naar uiteindelijke ook België en anderen. Stefaan Casteleyn (Merit Capital): "Volgens ons zijn er vier elementen, die apart of gezamenlijk, de markten opnieuw het nodige vertrouwen kunnen geven: 1. Een oplossing voor de Griekse tragedie Griekenland moet in 2010 niet minder dan 56 miljard euro aan staatsobligaties herfinancieren. Het is duidelijk dat het land dit niet langer op eigen houtje rond krijgt. De Grieken hadden gehoopt op één of andere Europese garantie voor hun staatsschuld maar dit is politiek niet haalbaar. Wat wel haalbaar lijkt, zijn directie aankopen van Griekse staatsobligaties door o.a. de Duitse KfW en/of de Franse Caisse des Dépots. Mogelijk zouden deze tot 30 miljard euro aan Grieks staatspapier opkopen. Hiermee zou het probleem althans voor 2010 van de baan zijn. 2. Een Amerikaans herstel dat ook jobs creëert De groei van het Amerikaanse BBP bedroeg in het vierde kwartaal 5,9 %. Dit is het hoogste groeicijfer sinds het derde kwartaal van 2003 toe de economie ook uit een recessie kwam. Tot nader order betreft het echter een "jobless recovery". Het is pas als er effectief ook nieuwe jobs gecreëerd worden dat de markt voldoende vertrouwen zal hebben in duurzaam herstel. Het omslagpunt waarbij de groei ook nieuwe jobs betekent, zou dichtbij kunnen (moeten) zijn. 3. Azië wordt erkend als nieuwe motor van de wereldeconomie De economische groei in Azië wordt meer divers. Zo steeg de export vanuit Taiwan naar Hong Kong/China in januari met 135 % op jaarbasis. Ook de BBP-cijfers in Taiwan, Hong Kong en Thailand lagen allen boven verwachting. De buitenlandse reserves in zowat alle Aziatische landen nemen maand op maand toe. Azië is zich steeds duidelijker aan het opwerpen als de groeimotor van de wereld. Zelf de zieke man van Azië, Japan, kent een opmerkelijke groei van de kleinhandelsverkopen en de industriële productie. 4. Een vrijmaking/appreciatie van de Chinese munt Het vrijmaken van de Chinese munt zou het wegnemen van een specifiek onevenwicht in de wereldeconomie betekenen. De Chinese autoriteiten lijken hier tot nader order echter nog geen snelheid achter te steken. Op basis van het zich voordoen van één of meerdere van deze vier items zal de markt een nieuw vertrouwen krijgen en zullen de relatief lage waarderingen en de grote hoeveelheden cash de markten terug hoger kunnen stuwen."