Steen Jakobsen (Saxo Bank): "De verwachte veranderingen zouden 2012 kunnen omvormen tot het jaar der optimisten. Er bestaat immers een grote kans dat het op globaal niveau weer de goede richting uitgaat. Desalniettemin oordeelt Saxo Bank dat de intensiteit van de crisis onvermijdelijk zal toenemen, gezien het onvermogen van de EU-leiders om de soevereine schuldencrisis en het bankensysteem te zien als een probleem van solvabiliteit, eerder dan één van liquiditeit. In de Verenigde Staten zou de regering tot een akkoord moeten komen met de republikeinen om de belastingsverlagingen verder te zetten, maar "besparen" is ondertussen het sleutelwoord en alle discussies zullen om een verlaging van de uitgaven draaien. Dit terzijde, zal de Amerikaanse groei waarschijnlijk groter zijn dan die van andere landen. In Azië zou ze veel lager uitkomen dan de consensus, aangezien China zich vooral zal toespitsen op het in evenwicht brengen van haar economie. Onzekerheid heerst hier omwille van het feit dat het regime er een grip heeft op de activiteit en de gedragingen die nergens anders zijn gelijke kent."

Steen Jakobsen (Saxo Bank): "De verwachte veranderingen zouden 2012 kunnen omvormen tot het jaar der optimisten. Er bestaat immers een grote kans dat het op globaal niveau weer de goede richting uitgaat. Desalniettemin oordeelt Saxo Bank dat de intensiteit van de crisis onvermijdelijk zal toenemen, gezien het onvermogen van de EU-leiders om de soevereine schuldencrisis en het bankensysteem te zien als een probleem van solvabiliteit, eerder dan één van liquiditeit. In de Verenigde Staten zou de regering tot een akkoord moeten komen met de republikeinen om de belastingsverlagingen verder te zetten, maar "besparen" is ondertussen het sleutelwoord en alle discussies zullen om een verlaging van de uitgaven draaien. Dit terzijde, zal de Amerikaanse groei waarschijnlijk groter zijn dan die van andere landen. In Azië zou ze veel lager uitkomen dan de consensus, aangezien China zich vooral zal toespitsen op het in evenwicht brengen van haar economie. Onzekerheid heerst hier omwille van het feit dat het regime er een grip heeft op de activiteit en de gedragingen die nergens anders zijn gelijke kent."