Als gevolg van de crisis in de Europese periferie wordt bankieren voor steeds mensen een onbetaalbare luxe. Heel wat Spanjaarden, Grieken, Portugezen enzovoort zijn werkloos en kunnen zich het aanhouden van een bankrekening niet langer veroorloven.

Uiteindelijk gaan de banken bij deze evolutie zelf ook niet vrijuit. Veel banken zijn in de afgelopen jaren voor alles en nog wat kosten gaan aanrekenen en sommige klanten kunnen zich het betalen van die kosten niet langer veroorloven.

Tekent deze trend zich ook al in ons land? Voorlopig zijn daar nog geen indicaties voor, maar we sluiten niet uit dat het vroeg of laat zal gebeuren.

Als gevolg van de crisis in de Europese periferie wordt bankieren voor steeds mensen een onbetaalbare luxe. Heel wat Spanjaarden, Grieken, Portugezen enzovoort zijn werkloos en kunnen zich het aanhouden van een bankrekening niet langer veroorloven. Uiteindelijk gaan de banken bij deze evolutie zelf ook niet vrijuit. Veel banken zijn in de afgelopen jaren voor alles en nog wat kosten gaan aanrekenen en sommige klanten kunnen zich het betalen van die kosten niet langer veroorloven. Tekent deze trend zich ook al in ons land? Voorlopig zijn daar nog geen indicaties voor, maar we sluiten niet uit dat het vroeg of laat zal gebeuren.