Steeds meer Spanjaarden vluchten met hun geld naar het buitenland, zo blijkt uit recente cijfers. In juli werd 75 miljard euro weggehaald bij de Spaanse banken, want neerkomt op 7% van de economische output van het land. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke situatie niet lang houdbaar is.

Sofina kondigt emissie aan

Sofina kondigde vandaag de lancering aan van een aanbod van units samengesteld uit obligaties en warrants verwervende in GDF Suez aandelen voor een bedrag van ongeveer 250 miljoen US dollars met vervaldag in 2016. Elke Unit zal bestaan uit één obligatie en één warrant.

De houder van één warrant zal het recht hebben om in contanten in te schrijven voor een bedrag in EUR gelijk aan het equivalent van 250,000 USD gebaseerd op de wisselkoers USD/EUR op het ogenblik van de prijsbepaling om bestaande aandelen GDF Suez te verwerven, momenteel gehouden door Sofina tegen betaling van de initiële uitoefenprijs in euros.

Het precies aantal van GDF Suez aandelen onderliggend aan elke warrant zal bepaald worden rekening houdend met de uitoefeningsprijs en de USD/EUR wisselkoers bij de prijsbepaling.

De opbrengst van het aanbod zou bestemd zijn om sommige bestaande korte termijn leningen te vervangen en te voorzien in bijkomende dekking van de balans tegen in US dollar uitgedrukte private equity blootstelling.

De Units zullen geplaatst worden volgens een versnelde procedure van bookbuilding (accelerated bookbuilding) in het kader van een private plaatsing bij gekwalificeerde investeerders buiten de Verenigde Staten van Amerika. BNP PARIBAS FORTIS en UBS Investment Bank zullen optreden als Joint Bookrunners.

De Units zullen worden uitgegeven met een looptijd van 4 jaar. De coupure van elke obligatie zal USD 250,000 bedragen. Na uitgifte zullen beide componenten van de Units, obligaties en warrants, van mekaar gesplitst en onthecht kunnen worden en nadien opnieuw kunnen worden samengevoegd.

De toelating tot de verhandeling op het "Open Markt Segment" van de beurs van Frankfurt ("Freiverkher") van de Units, de obligaties en de onthechte warrants is voorzien voor niet later dan op 19 september 2012.

Steeds meer Spanjaarden vluchten met hun geld naar het buitenland, zo blijkt uit recente cijfers. In juli werd 75 miljard euro weggehaald bij de Spaanse banken, want neerkomt op 7% van de economische output van het land. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke situatie niet lang houdbaar is.Sofina kondigt emissie aan Sofina kondigde vandaag de lancering aan van een aanbod van units samengesteld uit obligaties en warrants verwervende in GDF Suez aandelen voor een bedrag van ongeveer 250 miljoen US dollars met vervaldag in 2016. Elke Unit zal bestaan uit één obligatie en één warrant. De houder van één warrant zal het recht hebben om in contanten in te schrijven voor een bedrag in EUR gelijk aan het equivalent van 250,000 USD gebaseerd op de wisselkoers USD/EUR op het ogenblik van de prijsbepaling om bestaande aandelen GDF Suez te verwerven, momenteel gehouden door Sofina tegen betaling van de initiële uitoefenprijs in euros. Het precies aantal van GDF Suez aandelen onderliggend aan elke warrant zal bepaald worden rekening houdend met de uitoefeningsprijs en de USD/EUR wisselkoers bij de prijsbepaling. De opbrengst van het aanbod zou bestemd zijn om sommige bestaande korte termijn leningen te vervangen en te voorzien in bijkomende dekking van de balans tegen in US dollar uitgedrukte private equity blootstelling. De Units zullen geplaatst worden volgens een versnelde procedure van bookbuilding (accelerated bookbuilding) in het kader van een private plaatsing bij gekwalificeerde investeerders buiten de Verenigde Staten van Amerika. BNP PARIBAS FORTIS en UBS Investment Bank zullen optreden als Joint Bookrunners. De Units zullen worden uitgegeven met een looptijd van 4 jaar. De coupure van elke obligatie zal USD 250,000 bedragen. Na uitgifte zullen beide componenten van de Units, obligaties en warrants, van mekaar gesplitst en onthecht kunnen worden en nadien opnieuw kunnen worden samengevoegd. De toelating tot de verhandeling op het "Open Markt Segment" van de beurs van Frankfurt ("Freiverkher") van de Units, de obligaties en de onthechte warrants is voorzien voor niet later dan op 19 september 2012.