Suki Cooper van Barclays is van mening dat de goudprijs in de loop van dit jaar kan terugvallen tot 1050 dollar. Maar anderzijds is er ook wel een streepje hoop, want de kans blijft aanwezig dat er in de loop van dit jaar een uitbodeming van de goudprijs zal plaatsvinden.

Die zou het gevolg zijn van een inflatoire opstoot, waarbij het effect van de ruime monetaire politiek van de banken met enige vertraging zou doorwerken. Het valt echter onmogelijk te voorspellen of de inflatie inderdaad aan een come-back kan werken, dan wel of ook 2014 een inflatievrij jaar zal worden.

Suki Cooper van Barclays is van mening dat de goudprijs in de loop van dit jaar kan terugvallen tot 1050 dollar. Maar anderzijds is er ook wel een streepje hoop, want de kans blijft aanwezig dat er in de loop van dit jaar een uitbodeming van de goudprijs zal plaatsvinden. Die zou het gevolg zijn van een inflatoire opstoot, waarbij het effect van de ruime monetaire politiek van de banken met enige vertraging zou doorwerken. Het valt echter onmogelijk te voorspellen of de inflatie inderdaad aan een come-back kan werken, dan wel of ook 2014 een inflatievrij jaar zal worden.