Over de afgelopen vier jaar was er dus sprake van een stijging met meer dan 50% en niets wijst er op dat de situatie in de komende weken en maanden zal verbeteren. Integendeel zelfs, de meeste analisten houden rekening met een geleidelijke stijging van de werkloosheid.

Om het cijfer meer plastisch te maken: het aantal Amerikanen dat leeft van deze zegels overtreft de inwoners van de staten Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Utah, Vermont, West Virginia en Wyoming samen. Momenteel ontvangt ongeveer 55% van de Amerikanen geld van één of ander hulpprogramma van de staat.

Over de afgelopen vier jaar was er dus sprake van een stijging met meer dan 50% en niets wijst er op dat de situatie in de komende weken en maanden zal verbeteren. Integendeel zelfs, de meeste analisten houden rekening met een geleidelijke stijging van de werkloosheid. Om het cijfer meer plastisch te maken: het aantal Amerikanen dat leeft van deze zegels overtreft de inwoners van de staten Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Utah, Vermont, West Virginia en Wyoming samen. Momenteel ontvangt ongeveer 55% van de Amerikanen geld van één of ander hulpprogramma van de staat.