Sinds de Tweede Wereldoorlog is het nog niet voorgekomen dat de werkloosheidsgraad met enkele tientallen procenten daalden en vervolgens weer naar nieuwe piekniveaus steeg.

Achuthan verwacht dat de werkloosheid in de komende maanden gaat dalen, maar daarmee is het probleem van de arbeidsmarkt nog niet opgelost. Dat probleem concentreert zich namelijk vooral op de werkloosheid op langere termijn.

Ongeveer 40% van de werkloze Amerikanen zitten al meer dan zes maanden zonder werk en dat percentage ligt veel hoger dan in het verleden het geval was. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat vraag en aanbod op de Amerikaanse arbeidsmarkt niet goed meer op elkaar zijn afgesteld.

Het zijn vooral een aantal sectoren die hard worden getroffen door de werkloosheid. Het betreft meer bepaald de sectoren die het slachtoffer waren van een zeepbel, zoals de banken en de vastgoedsector. Daarnaast werd ook de fabriekssector zwaar getroffen door het stilvallen van de economie.

Achuthan maakt zich eveneens zorgen over de underemployment rate. Deze vorm van werkloosheid omvat niet alleen de volledig werklozen, maar ook de Amerikanen die niet uit eigen keuze alleen maar tijdelijk werk hebben.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het nog niet voorgekomen dat de werkloosheidsgraad met enkele tientallen procenten daalden en vervolgens weer naar nieuwe piekniveaus steeg. Achuthan verwacht dat de werkloosheid in de komende maanden gaat dalen, maar daarmee is het probleem van de arbeidsmarkt nog niet opgelost. Dat probleem concentreert zich namelijk vooral op de werkloosheid op langere termijn. Ongeveer 40% van de werkloze Amerikanen zitten al meer dan zes maanden zonder werk en dat percentage ligt veel hoger dan in het verleden het geval was. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat vraag en aanbod op de Amerikaanse arbeidsmarkt niet goed meer op elkaar zijn afgesteld. Het zijn vooral een aantal sectoren die hard worden getroffen door de werkloosheid. Het betreft meer bepaald de sectoren die het slachtoffer waren van een zeepbel, zoals de banken en de vastgoedsector. Daarnaast werd ook de fabriekssector zwaar getroffen door het stilvallen van de economie. Achuthan maakt zich eveneens zorgen over de underemployment rate. Deze vorm van werkloosheid omvat niet alleen de volledig werklozen, maar ook de Amerikanen die niet uit eigen keuze alleen maar tijdelijk werk hebben.