Daarmee is het aantal ontgoochelingen het hoogst sinds 2008. In het vierde kwartaal voldeed maar 23,50% van de bedrijven niet aan de verwachtingen.

Anderzijds verraste toen 69,40% in positieve zin. Amerikaanse bedrijven slagen er meestal makkelijker in om de prognoses te kloppen omdat de consensusverwachtingen door het management worden beïnvloed.

Daarmee is het aantal ontgoochelingen het hoogst sinds 2008. In het vierde kwartaal voldeed maar 23,50% van de bedrijven niet aan de verwachtingen. Anderzijds verraste toen 69,40% in positieve zin. Amerikaanse bedrijven slagen er meestal makkelijker in om de prognoses te kloppen omdat de consensusverwachtingen door het management worden beïnvloed.