Positief is dat de 17 Europese leiders verder in de richting van een begrotingsunie zijn opgeschoven. Er is nu afgesproken dat elk land een verdrag opstelt, dat voorziet in een strengere begrotingsdiscipline.

Het voordeel hiervan is dat bilaterale verdragswijzigingen een stuk sneller ingevoerd kunnen worden.

Het nadeel is wel dat er een minder bindend akkoord is. Bovendien is het de bedoeling dat het IMF een grotere rol gaat spelen. Het instituut zal hiervoor 200 miljard euro aan extra middelen ontvangen.

De teleurstelling van het overleg zat echter in het uitblijven van de gewenste stimuleringsmaatregelen, in de vorm van een duidelijke vergroting van het noodfonds of van een toezegging van de Europese Centrale Bank om op grotere schaal staatsobligaties op te kopen.

Dit is een probleem, omdat zowel regeringen als banken de komende tijd veel moeten lenen.

Positief is dat de 17 Europese leiders verder in de richting van een begrotingsunie zijn opgeschoven. Er is nu afgesproken dat elk land een verdrag opstelt, dat voorziet in een strengere begrotingsdiscipline. Het voordeel hiervan is dat bilaterale verdragswijzigingen een stuk sneller ingevoerd kunnen worden. Het nadeel is wel dat er een minder bindend akkoord is. Bovendien is het de bedoeling dat het IMF een grotere rol gaat spelen. Het instituut zal hiervoor 200 miljard euro aan extra middelen ontvangen. De teleurstelling van het overleg zat echter in het uitblijven van de gewenste stimuleringsmaatregelen, in de vorm van een duidelijke vergroting van het noodfonds of van een toezegging van de Europese Centrale Bank om op grotere schaal staatsobligaties op te kopen. Dit is een probleem, omdat zowel regeringen als banken de komende tijd veel moeten lenen.