Credit Analyst Paul Watters gaf commentaar op de situatie in zijn Quarterly European Corporate Credit Outlook. Het overvloedig beschikbaar zijn van geld heeft er toe geleid dat dit geld werd gebruikt voor speculatie die volledig uit de hand is gelopen. Wanneer deze zeepbel barst, kunnen de gevolgen niet te overzien zijn.

Speculatie doet als puntje bij paaltje komt, meer slecht dan goed. De manier waarop weer met een hefboomeffect werd gewerkt, deed Watters denken aan de grote crisis van 2006-2007. Ook toen waren alle remmen losgegooid en werd met risico's geen enkele rekening gehouden.

Credit Analyst Paul Watters gaf commentaar op de situatie in zijn Quarterly European Corporate Credit Outlook. Het overvloedig beschikbaar zijn van geld heeft er toe geleid dat dit geld werd gebruikt voor speculatie die volledig uit de hand is gelopen. Wanneer deze zeepbel barst, kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. Speculatie doet als puntje bij paaltje komt, meer slecht dan goed. De manier waarop weer met een hefboomeffect werd gewerkt, deed Watters denken aan de grote crisis van 2006-2007. Ook toen waren alle remmen losgegooid en werd met risico's geen enkele rekening gehouden.