Frankrijk kan met andere woorden zijn triple A-rating kwijtspelen, terwijl Spanje, Italië, Ierland en Portugal eveneens een verlaging van de kredietrating met één of twee streepjes riskeren.

Fitch Ratings handhaafde anderzijds de kredietrating voor België, maar uit het bericht bleek toch dat de gang van zaken in ons in de gaten wordt gehouden. Het valt niet uit te sluiten dat de rating in een niet zo verre toekomst alsnog zou worden verlaagd.

Frankrijk kan met andere woorden zijn triple A-rating kwijtspelen, terwijl Spanje, Italië, Ierland en Portugal eveneens een verlaging van de kredietrating met één of twee streepjes riskeren. Fitch Ratings handhaafde anderzijds de kredietrating voor België, maar uit het bericht bleek toch dat de gang van zaken in ons in de gaten wordt gehouden. Het valt niet uit te sluiten dat de rating in een niet zo verre toekomst alsnog zou worden verlaagd.