De rating van Ierland is door S&P verlaagd van A naar A-. Dit heeft te maken met de problemen bij de Ierse banken: S&P gaat er vanuit dat de Ierse overheid niet veel meer kan en wil bijdragen aan deze banken.

Daarom is tegelijkertijd een ratingverlaging doorgevoerd voor Allied Irish Banks PLC, Anglo Irish Bank Corp. Ltd, Bank of Ireland en Irish Life & Permanent PLC. Op 25 februari vinden in Ierland de vervroegde verkiezingen plaats.

De rating van Ierland is door S&P verlaagd van A naar A-. Dit heeft te maken met de problemen bij de Ierse banken: S&P gaat er vanuit dat de Ierse overheid niet veel meer kan en wil bijdragen aan deze banken. Daarom is tegelijkertijd een ratingverlaging doorgevoerd voor Allied Irish Banks PLC, Anglo Irish Bank Corp. Ltd, Bank of Ireland en Irish Life & Permanent PLC. Op 25 februari vinden in Ierland de vervroegde verkiezingen plaats.