De netto rentemarge blijft volgens Standard Chartered onder druk staan en daalt naar verwachting dit jaar met 20 basispunten, maar de negatieve effecten daarvan worden volledig teniet gedaan door volumegroei.

Bij de bankactiviteiten voor consumenten liet de omzet gezonde groei zien, en steeg iets sneller dan de kosten. De afboekingen op oninbare leningen namen echter toe, vooral in Zuid Korea. Hierdoor daalde de operationele winst met een laag dubbelcijferig percentage.

Standard Chartered is geografisch uitstekend gediversifieerd, daardoor beïnvloeden de afboekingen in Korea onze waardering voor het bedrijf als geheel niet.

Het financiële conglomeraat gaf wel aan dat het waarschijnlijk gaat afboeken op goodwill in Korea.

Bij de bancaire activiteiten voor ondernemingen groeide de omzet met een laag, enkelvoudig percentage. Met name Hong Kong, Afrika en India overlegden mooie groeicijfers.

De uitgaven groeiden grotendeels in lijn mee met de inkomsten en de kwaliteit van de activa blijft goed. ABN Amro heeft nog steeds een neutraal advies.

De netto rentemarge blijft volgens Standard Chartered onder druk staan en daalt naar verwachting dit jaar met 20 basispunten, maar de negatieve effecten daarvan worden volledig teniet gedaan door volumegroei. Bij de bankactiviteiten voor consumenten liet de omzet gezonde groei zien, en steeg iets sneller dan de kosten. De afboekingen op oninbare leningen namen echter toe, vooral in Zuid Korea. Hierdoor daalde de operationele winst met een laag dubbelcijferig percentage. Standard Chartered is geografisch uitstekend gediversifieerd, daardoor beïnvloeden de afboekingen in Korea onze waardering voor het bedrijf als geheel niet. Het financiële conglomeraat gaf wel aan dat het waarschijnlijk gaat afboeken op goodwill in Korea. Bij de bancaire activiteiten voor ondernemingen groeide de omzet met een laag, enkelvoudig percentage. Met name Hong Kong, Afrika en India overlegden mooie groeicijfers. De uitgaven groeiden grotendeels in lijn mee met de inkomsten en de kwaliteit van de activa blijft goed. ABN Amro heeft nog steeds een neutraal advies.