In de voormiddag werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in het producten- en dienstenaanbod van Elia (demand side management, flexibility products, evolutie op de Europese markten, ...). Nadien volgden panels over initiatieven op het vlak van Europese marktintegratie en innovatie.

Indra Dewitte leidde in de namiddag de deelnemers door het programma met meerdere panels, een toespraak van Pierre Crevits (kabinetschef van Staatssecretaris Melchior Wathelet) en van Marie-Pierre Fauconnier (voorzitster van het directiecomité van de CREG), en de presentatie van 'Beyond 2020' door CEO Jacques Vandermeiren.

Een nieuwigheid dit jaar was het gebruik van Twitter met de hashtag #skh2013.

In de voormiddag werden de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in het producten- en dienstenaanbod van Elia (demand side management, flexibility products, evolutie op de Europese markten, ...). Nadien volgden panels over initiatieven op het vlak van Europese marktintegratie en innovatie. Indra Dewitte leidde in de namiddag de deelnemers door het programma met meerdere panels, een toespraak van Pierre Crevits (kabinetschef van Staatssecretaris Melchior Wathelet) en van Marie-Pierre Fauconnier (voorzitster van het directiecomité van de CREG), en de presentatie van 'Beyond 2020' door CEO Jacques Vandermeiren. Een nieuwigheid dit jaar was het gebruik van Twitter met de hashtag #skh2013.