Het is namelijk onmogelijk om de rente lang laag te houden wanneer de economie zelfs aan een relatief bescheiden tempo herstelt. Gebeurt dit toch, dan zijn financiële excessen (of met andere woorden: zeepbellen) daar het logische gevolg van. Die werken dan weer inflatie in de hand.

Die inflatie kan onder andere het gevolg zijn van de stijging van de grondstoffenprijzen. Rosenberg gelooft dat de centrale banken voor een zeer moeilijke opdracht staan wat betreft de uitdaging verbonden aan het stagflatie-probleem. Stagflatie zou wel eens nog enkele jaren het economisch landschap kunnen domineren.

Het is namelijk onmogelijk om de rente lang laag te houden wanneer de economie zelfs aan een relatief bescheiden tempo herstelt. Gebeurt dit toch, dan zijn financiële excessen (of met andere woorden: zeepbellen) daar het logische gevolg van. Die werken dan weer inflatie in de hand. Die inflatie kan onder andere het gevolg zijn van de stijging van de grondstoffenprijzen. Rosenberg gelooft dat de centrale banken voor een zeer moeilijke opdracht staan wat betreft de uitdaging verbonden aan het stagflatie-probleem. Stagflatie zou wel eens nog enkele jaren het economisch landschap kunnen domineren.