Deze groei werd gecompenseerd door een daling in private label omzet en door het uitdoven van het contract met Mc Vities voor Jaffa Cake Bars.

Het is de verwachting dat de rentabiliteit voor het eerste semester van 2010 in dezelfde lijn zal liggen als deze van het voorgaande boekjaar.

Deze groei werd gecompenseerd door een daling in private label omzet en door het uitdoven van het contract met Mc Vities voor Jaffa Cake Bars. Het is de verwachting dat de rentabiliteit voor het eerste semester van 2010 in dezelfde lijn zal liggen als deze van het voorgaande boekjaar.