-Netto courant resultaat per aandeel (exclusief IAS 39 en niet-recurrente elementen): € 1,91, resultaat dat in lijn ligt met de vooruitzichten.

-Lichte daling van de reële waarde van de portefeuille (0,73%) sinds 31.12.2008.

-Vermindering van de schuldgraad (49,7% vs. 52,8% op 31.12.2008)

-Stabiele bezettingsgraad (97,8%)

-Netto courant resultaat per aandeel (exclusief IAS 39 en niet-recurrente elementen): € 1,91, resultaat dat in lijn ligt met de vooruitzichten. -Lichte daling van de reële waarde van de portefeuille (0,73%) sinds 31.12.2008. -Vermindering van de schuldgraad (49,7% vs. 52,8% op 31.12.2008) -Stabiele bezettingsgraad (97,8%)