• Omzetstijging van 7,1% naar EUR 412,0 miljoen (Q1-08: EUR 384,6 miljoen); autonome omzet onveranderd.

• Bedrijfsresultaat van EUR 0,3 miljoen (Q1-08: EUR 12,4 miljoen), inclusief incidentele lasten van EUR 4,5 miljoen (Q1-08: incidentele opbrengst van EUR 1,0 miljoen) en een negatief valutatranslatie-effect van EUR 0,4 miljoen.

• Nettoverlies van EUR 3,3 miljoen (Q1-08: nettowinst van EUR 7,2 miljoen).

• Netto kasstroom uit operationele activiteiten van EUR 21,0 miljoen (Q1-08: EUR 2,4 miljoen negatief).

• Nettoschuld stabiel op EUR 213,8 miljoen (Q4-08: EUR 214,6 miljoen). 'Nettoschuld / EBITDAE'-ratio per 31 maart 2009 komt uit op 3,2 (Q4-08: 2,9).

• Het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal van 2009 zal naar verwachting uitkomen op minstens hetzelfde niveau als vorig jaar, exclusief het effect van incidentele baten en lasten.

• Strategische focus op Europese markten voor natuurlijke, biologische voedingsproducten en specialiteiten, zoals aangekondigd op 22 april 2009.

• Omzetstijging van 7,1% naar EUR 412,0 miljoen (Q1-08: EUR 384,6 miljoen); autonome omzet onveranderd. • Bedrijfsresultaat van EUR 0,3 miljoen (Q1-08: EUR 12,4 miljoen), inclusief incidentele lasten van EUR 4,5 miljoen (Q1-08: incidentele opbrengst van EUR 1,0 miljoen) en een negatief valutatranslatie-effect van EUR 0,4 miljoen. • Nettoverlies van EUR 3,3 miljoen (Q1-08: nettowinst van EUR 7,2 miljoen). • Netto kasstroom uit operationele activiteiten van EUR 21,0 miljoen (Q1-08: EUR 2,4 miljoen negatief). • Nettoschuld stabiel op EUR 213,8 miljoen (Q4-08: EUR 214,6 miljoen). 'Nettoschuld / EBITDAE'-ratio per 31 maart 2009 komt uit op 3,2 (Q4-08: 2,9). • Het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal van 2009 zal naar verwachting uitkomen op minstens hetzelfde niveau als vorig jaar, exclusief het effect van incidentele baten en lasten. • Strategische focus op Europese markten voor natuurlijke, biologische voedingsproducten en specialiteiten, zoals aangekondigd op 22 april 2009.