*Geherwaardeerde netto actiefwaarde per aandeel stijgt van 65,60 euro op 30/06/10 tot 67,74 euro op 30/06/11 (op basis van het patrimonium in reële waarde);

*Netto resultaat (aandeel Groep) stijgt naar 2,57 euro per aandeel (30/06/10: 1,40 euro) vnl. door lagere minwaarden op de vastgoedportefeuille);

*Netto courant resultaat (aandeel Groep - exclusief IAS 39, IAS 40 en niet-recurrente elementen) bleef stabiel op 2,92 euro per aandeel voor het eerste halfjaar van 2011 (30/06/10: 2,90 euro);

*Bezettingsgraad daalt tot 94,12% (31/12/10: 97,45%) vnl. als gevolg van gedeeltelijke leegstand Fase 1 Canal Logistics;

*Eerste gebruiker voor 7.200 m² deel van Fase 1 Canal Logistics.

*Geherwaardeerde netto actiefwaarde per aandeel stijgt van 65,60 euro op 30/06/10 tot 67,74 euro op 30/06/11 (op basis van het patrimonium in reële waarde); *Netto resultaat (aandeel Groep) stijgt naar 2,57 euro per aandeel (30/06/10: 1,40 euro) vnl. door lagere minwaarden op de vastgoedportefeuille); *Netto courant resultaat (aandeel Groep - exclusief IAS 39, IAS 40 en niet-recurrente elementen) bleef stabiel op 2,92 euro per aandeel voor het eerste halfjaar van 2011 (30/06/10: 2,90 euro); *Bezettingsgraad daalt tot 94,12% (31/12/10: 97,45%) vnl. als gevolg van gedeeltelijke leegstand Fase 1 Canal Logistics; *Eerste gebruiker voor 7.200 m² deel van Fase 1 Canal Logistics.